Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap i åk 9 enligt Lgr 11

Skapad 2016-10-25 09:29 i Vallåsskolan Halmstad
Hem- och konsumentkunskap i åk 9
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Åk 9 Hemkunskap

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang. Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet. Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Innehåll

Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept. Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet. Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet. Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt. Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel. Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov. Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang. Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter. Konsumenters rättigheter och skyldigheter. Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor. Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa. Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta. Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv. Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa. Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.

Bedömning

Elevens skicklighet i utförandet av matlagningsmetoder och de allmänna grunderna. Elevens kunskap om mat och måltider. Elevens teoretiska kunskaper om mat och hälsa. Elevens medvetenhet om och förmåga att värdera och hantera konkreta problem i relation till hälsa, resurshushållning och jämställdhet. Elevens förmåga att ta till sig instruktioner/läsa recept och arbete därefter. Elevens förmåga till reflekterat handlande och kritiskt ställningstagande genom hela arbetsprocessen. Elevens förmåga att ta initiativ genom att använda sina kunskaper och erfarenheter till att utveckla arbetet för sig själv och andra. Elevens förmåga att vara kreativ. Elevens förmåga att arbeta tillsammans med andra för ett gemensamt mål Eleven ska förstå sambandet mellan mat och hälsa - ha arbetat med kostkoll.

Färdigheter som bedöms: Koka, steka, reda, baka, gratinera, diska, rengöra, livsmedelshantering, källsortera.

Förmågor som bedöms: Organisera, disponera, reflektera, diskutera, ta ställning, värdera information, bedöma, argumentera, ompröva.

Konkretisering av mål

Att förstå och behärska olika grundmetoder på ett sätt som tar hänsyn till hälsa och miljöaspekter. Att utveckla bra rutiner och strategier för att kunna hantera livsmedel och redskap på ett skickligt och hygienisk sätt. Att kunna ta till sig instruktioner, läsa ett recept, disponera tiden och utveckla en bra arbetsgång. Att kunna värdera och hantera konkreta problem i relation till hälsa, resurshushållning och jämställdhet. Att visa teoretiska kunskaper om mat och hälsa. Att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och reflekterat handlande. Att kunna samarbeta och ta ansvar för den gemensamma uppgiften. Att ta egna initiativ, utveckla sin kreativitet och synliggöra egna idéer.

Arbetssätt

Undervisningen sker på följande sätt: ”Kunskap genom handling” dvs. att de ska visa sina kunskaper genom sitt sätt att arbeta. Genomgång, demonstration och praktiskt utförander av olika matlagningsmetoder. Genomgång och diskussion om rutiner, hälso- och miljöaspekter, och hygien i hushållet. Träna på samarbetsförmågan. Reflektera över det egna lärandet. Utfört närings- och kostnadsberäkning i kostkollsprogrammet.

Tillämpningsuppgifter och dokumentation

Eleverna fyller i en planerigs- och utvärderingslapp vid varje lektionstillfälle. Eleverna arbetar praktiskt med att organisera, tillaga och arrangera måltider genom att använda matlagningsmetoderna baka, koka, steka och reda. De ska tänka på att arbeta med bra rutiner och att ha ett hälso- och miljöperspektiv i sin planering och sitt handlande. Uppgifterna utförs i grupp med betoning på samarbete för ett gemensamt mål. Egen reflektion över arbetsprocessen ingår. Teoretisk tillämpninguppgift inom mat och hälsa, samt utvärdering.

 

Veckoplanering

Gång 1 Introduktion säsongsfrukt el grönsak vegetariskt

Gång 2 Tema köttfärs vi rep våra energigivande näringsämnen plus metoderna steka o koka

Gång3 Tema fisk vi rep våra vitaminer o mineralämnen

Gång 3 Tema köttgrytor Börjar på konsumentkunskapen- öppet köp o bytesrätt

Gång 4 Baka m jäst plus konsumentkunskap-kreditköp

Gång 5 Lasagne  konsumentkunskap- lån

Gång 6 Baka scones- bakpulver  konsumentkunskap- kronofogden, inkasso

Gång 7 Konsumentkunskap  frukt

Gång 8 Pasta m vit pastasås , konsumentkunskap

Gång 9 Muffins  konsumentkunskap

Gång 10 rep konsumentkunskap

Gång 11 Prov

Gång12 vi planerar en måltid

Gång 13 Vi lagar våran måltid

Gång 14 lägenhetsplanering

Gång 16 Budget o lägenhet

Gång 17 Desserter

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: