Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans i grupper åk 9

Skapad 2016-10-25 10:16 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Skapande dans där ni i grupp utifrån olika kriterier själva utformar en dans.

Innehåll

Dans i grupp åk 9

  • Skapande dans åk 9
    UTMANING: musikanalys & dansa högt-mitten-lågt

Uppgifter

  • Dansuppgift

Matriser

Idh
Matris kunskapskrav för Idrott och Hälsa DANS

E
D
C
B
A
Rörelse
  • Idh
  • Idh  7-9
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Dans
  • Idh  7-9
I danser och rörelseoch träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: