Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2016-10-25 12:32 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Religionskunskap Svenska Samhällskunskap Geografi Historia
Vi läser om Europa detta läsåret.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll

 • Läsa faktatext om olika naturtyper (odlingsmark, kust mm) i Europa och diskutera vad det innebär
 • Läsa faktatext om olika länder
 • Ta reda på olika geografiska platser (städer, vattendrag mm) med hjälp av en atlas
 • Arbeta med begrepp inom området (t.ex. demokrati, republik, barrskog, sanddyner, fjord, dal)
 • Filmer om Europa och dess länder
 • Samtal om hur naturen ser ut och varför Europa ser ut som det gör

Metod

 • se film
 • studiebesök
 • inlärning "en-till-en-situation"
 • undervisning i liten grupp
 • praktiskt och konkret material
 • arbeta med samma text flera gånger på olika sätt
 • skriva texter för hand och på dator
 • läsa texter
 • text och visuella instruktioner
 • dokumentera elevernas arbeten

Bedömning

 • Kunna para ihop begreppen med förklaringar och bilder
 • Kunna använda en atlas för att leta geografiska platser
 • Kunna föra samtal om texterna
 • Kunna använda olika källor för att få reda på information om Sverige
 • Kunna beskriva minst 2 olika naturtyper i Europa
 • Berätta om någon naturresurs som ett land i Europa har

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: