👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - förskoleklass Garnvindeskolan

Skapad 2016-10-26 09:23 i Garnvindeskolan Ale
I denna mall finns stödmaterial som hjälp, tänk på att ta bort dessa innan du publicerar och tilldelar mallen till eleverna.
Grundskola F
Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld. (Lgr11, Förskoleklassen)

Innehåll

Kartläggning av elevgrupp:

Vi är en elevgrupp på 16 elever. Vi har utgått från Diamant där vi har kartlagt hela klassen. Vi ser att vi behöver lägga större vikt på vissa delar i matematiken t.e.x räkna till 45. Vi kommer att fokusera på detta under året. Alla kan räkna baklänges från 12.

Vi kommer arbeta med begreppen fler, färre och skillnad vid påsk.

Vi ser att eleverna kan begreppen triangel och cirkel. Vi behöver arbeta vidare med namnen kvadrat och rektangel de vet skillnader på dessa formerna.

Mål

Kopplingar till läroplanen, Lgr11 Förskoleklassen

 • Syfte
 • Lgr11
  använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
 • Centralt innehåll
 • Lgr11
  Matematiska resonemang och uttrycksformer Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
 • Lgr11
  Matematiska resonemang och uttrycksformer Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
 • Lgr11
  Matematiska resonemang och uttrycksformer Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

 

Mål att sträva mot utifrån Garnvindeskolans Verksamhetsplan för förskoleklass

 • Jag kan tärningens mönster.
 • Jag kan fortsätta på ett mönster.
 • Jag kan sortera på olika sätt: högst, näst högst, lägst, längst, kortast, störst, minst.
 • Jag vet att antal och siffra hör ihop 10.
 • Jag kan dela upp talen till siffran 5: 0+5, 1+4, 2+3.
 • Jag kan känna igen tiderna 8.00 och 10.00.
 • Jag vet vad en hel respektive en halv är.
 • Jag känner till cirkel, triangel, kvadrat och rektangel.
 • Jag kan ramsräkna till 45.
 • Jag kan ramsräkna baklänges från 12.
 • Jag kan beskriva läget på ett föremål t.ex. på, under, i, framför, bakom, mitt emot, bredvid, över, mellan.
 • Jag vet att det är lika många ”knappar” i högen oavsett varifrån jag börjar räkna.
 • Jag kan begreppens betydelse: fler, färre och skillnad.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

 Vi har arbetat tematiskt med matematik utifrån vår verksamhetsplanen och matematikmatrisen.

Vi har dagligen låtit eleverna räkna antalet barn i samlingen. Vi har använt 100 tavlan när vi har räknat på olika sätt. 

 

 

Uppföljning

 

 

Utvärdering

Nästan alla elever kunde  räkna till 45 framåt och 12 bakåt. Fler kunde räkna betydligt längre framåt. Vi vävde ihop matematiken med svenska så att vi räknade i vardagliga situationer. De flesta nådde målen i verksamhetsplanen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -