Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Meine Woche

Skapad 2016-10-26 09:43 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola 8 Moderna språk - elevens val
Was machst du in deiner Freizeit? Wann spielst du Fußball? Wann gehst du ins Bett?

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Syftet med detta tema är att du ska träna din muntliga förmåga och berätta om din vecka.

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att gå igenom veckodagar, olika fritidsintressen. Vi använder boken "Lieber deutsch 1" s. 48-58,63-67.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi gör muntliga övningar på lektionerna dvs hur uttrycker man olika fritidsaktiviteter på tyska. Vi har förhör på dessa och hur tidsuttryck.

Sedan kommer varje elev förbereda en muntlig presentation av sin vecka. Då ska eleven använda de nya fraserna och orden som vi har gått igenom. Med hjälp av en keynote så ska eleven muntligt presentera sin vecka inför gruppen. 

Kunskapskrav (för år 9)

Se matrisen nedan.

Bedömning

Jag bedömer elevernas muntliga förmåga när de gör sin presentation och på förhören visar de även sin skriftliga förmåga. Vid presentationerna i v.3 och 4 ska eleverna visa att de har förstått vad som sagts dvs deras förmåga att förstå tal.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
    M1
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    M1

Matriser

M1
Visad kunskap Tyska M1 - vt20

Rubrik 1

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Förstå tal
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig skrifligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: