Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luciatåg

Skapad 2016-10-26 09:46 i Östervåla skola F-6 Heby
Göra figurer av papier-maché.
Grundskola 6 Bild
Du ska få modellera/skulptera en figur till ett luciatåg i papier-maché. Papier-maché betyder tuggat papper på franska. Vi kommer att skapar figurer med tidningspapper och tapetklister. Det kommer bli kladdigt men kul.

Innehåll

 

Lgr-11 Del 1 Skolans värdegrund

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där

 

Lgr-11 Del 2 Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.

Lgr-11 Kursplanens syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

 

 

         

 

Hur undervisningen kommer att gå till:                

Vad: Du kommer att få skapa en figur som tillhör ett luciatåg med tidningspapper och tapetklister. Tillsammans med dina klasskamraters figurer bildar ni ett luciatåg.

Hur: Du kommer att få göra en skiss på en figur som tillhör ett luciatåg. Du kan alltså välja att göra en lucia, stjärngosse, tomte, ren ...  Utifrån din skiss och egna tankar ska du bygga din figur. I byggandet kommer du att få använda dig av tidningspapper, tejp, ståltråd, ballonger och klister. Vi kommer att tillsammans se på en film hur man kan arbeta fram en figur. När du har format din figur kommer du att få måla den och pynta den så att resultatet blir en fin skulptur.

Varför: 

Se kunskapskrav

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Ta ansvar för att arbetsprocessen går framåt och bidra till utveckla din figur.
 • Hur du använder olika tekniker och verktyg.

  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: