Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg något med en motor

Skapad 2016-10-26 14:11 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Teknik
Ni ska planera, dokumentera och bygga någonting som drivs av en elmotor och ett 4,5-Voltsbatteri. Under dessa veckor kommer ni alltså att få pröva på att vara både designer och ingenjör.

Innehåll

 Eleverna skall bygga något som drivs med en elmotor och ett 4,5 Voltsbatteri. Arbetet skall dokumenteras i en loggbok där man lektion för lektion ser vad som hänt för varje elev. I dokumentationen ska du som elev dessutom sträva efter att använda de ord och begrepp som hör ihop med vad det nu är man bygger. 

De material man använder är kartong, glasspinnar (två storlekar), papper, spik, ledningstråd, ovan nämnda motor och batteri, träpinnar, trähjul. Dessutom kan man som elev välja att antingen använda kugghjul eller remskivor för att elmotorn ska driva rätt sak i rätt hastighet och med rätt kraft. 

Projektet syftar också till att ge eleven möjlighet att lära sig att lösa de problem man stöter på under arbetets gång på bästa sätt. De ska också välja lämpliga material både för sin modell och hur modellen skulle se ut om man skulle bygga den i verkligheten. 

Resultatet redovisas genom att loggboken som skall göras i Onenote under arbetets gång delas eller mejlas till läraren, modellen lämnas till läraren och man har även en kort muntlig presentation inför läraren om hur man tänkt där man får möjlighet att t.ex. uttrycka materialfunderingar och förklara sin konstruktion lite närmare. 

Redovisning sker någon av de sista lektionerna för vårterminen, återkommer med datum.

Uppgifter

 • Designa en produkt

 • Bygg en modell av din produkt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Bygg något med en motor

Funktion och design

Att produkten fungerar som du tänkt dig
 • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
Nivå 1
Grundläggande nivå, motsvarar ungefär E.
Nivå 2
Bra jobbat, motsvarar ungefär C.
Nivå 3
Mästerligt jobbat, motsvarar A.
Teknisk funktion
Man ser hur det är tänkt att din modell ska fungera, även om den inte fungerar vid demonstrationsförsök.
Modellen fungerar, kanske med lite småfel, vid demonstration.
Modellen fungerar mycket bra vid demonstration
Materialval på din modell
Att din modell håller ihop när den används.
Din modell håller ihop utan att du på något sätt varit slösaktig med material.
Du har valt bra material för hela modellen. Du har egna idéer om material som fungerar väldigt bra. Du har också varit ekonomisk med material.
Design
Modellen ser inte konstig ut och har inga lösningar som verkar direkt olämpliga
Produkten fungerar som den ska.
Du har lyckats få till en bra balans mellan design och funktion. Modellen lyckas förena form och funktion ovanligt bra.

Ord och begrepp

 • Tk  7-9   Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Nivå 1
Grundläggande nivå, motsvarar ungefär E.
Nivå 2
Bra jobbat, motsvarar ungefär C.
Nivå 3
Mästerligt jobbat, motsvarar A.
Teknikens begrepp
Du använder lite tekniska begrepp och vet vad de vanligaste orden inom teknik betyder.
Du använder de vanligaste tekniska orden och förstår med lite hjälp de flesta tekniska begrepp. De allra viktigaste begreppen kan du förklara för andra om det behövs.
Du använder de begrepp som har betydelse för uppgiften och kan förklara många av dem om någon annan inte förstår dem.
Teknisk ritning
Du har gjort en ritning av din modell.
Du har gjort en teknisk ritning i tre vyer , de är välgjorda och dessa har måttsättningar.
Du har gjort en teknisk ritning i tre vyer med måttsättningar överallt.

Loggbok

 • Tk  7-9   Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
Nivå 1
Grundläggande nivå, motsvarar ungefär E.
Nivå 2
Bra jobbat, motsvarar ungefär C.
Nivå 3
Mästerligt jobbat, motsvarar A.
Ny aspekt
Du har beskrivit arbetet med modellen i någon typ av datordokument (Word eller OneNote) där du visar hur du kommit fram till vad du vill bygga, hur du byggt den och vad som inte blev som du tänkte från början.
Du har lektion för lektion beskrivit hur arbetet går framåt. Loggboken är tydligt gjord och följer en tydlig struktur.
Du har tydligt i text och med hjälp av bilder beskrivit precis hur arbetsprocessen går till och de olika stegen identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning framgår tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: