Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering NO årskurs 1

Skapad 2016-10-26 15:20 i Kollaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Naturorienterande ämnen (NO) innefattar ämnena biologi, kemi och fysik för årskurs 1-3.

Innehåll

Syfte som arbetsområdet relaterar till

Genom undervisningen i naturorienterande ämnen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Läs kopplingar till läroplanen under Syfte

 

Lärandemål

I det här arbetsområdet skall du ges möjlighet att utveckla förmågan att:

 • namnge några djur och växter i din närmiljö
 • veta när på året när de olika årstiderna infaller och vad som kännetecknar dem
 • beskriva enkla näringskedjor i ekosystemet

 

Undervisning

Du kommer att få

 • göra utflykter till närmiljön
 • göra enkla observationer och ställa hypoteser
 • läsa och prata om hur naturen ser ut under årets årstider
 • läsa fakta om djur och växter i närmiljön
 • arbeta varierat med betoning på lek och rörelse
 • titta på faktafilmer
 • använda dig av digitala verktyg

Läs kopplingar till läroplanen under Centralt innehåll

 

Bedömning

Bedömningen sker i matrisen Kollaskolan NO åk 1-3

Läs kopplingar till läroplanen under Kunskapskrav

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: