Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema ÅRET årskurs 1

Skapad 2016-10-26 16:37 i Sunnansjö skola Ludvika
Vi kommer att prata om året och hur det är uppdelat i månader, veckor och dagar. Vi kommer även att observera vad som händer i naturen under de olika årstiderna.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi lär oss om månader, veckor och dagar. Vi lär oss årstiderna. Vi lär oss om djur, växter och deras kopplingar till årstiderna. Vi lär oss om trädens och blommornas olika delar.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

 • Vi kommer att samtala mycket om vad vi redan vet om t ex året och månaderna.
 • Vi kommer att integrera olika ämnen i vårt tema, som musik, bild, svenska, matematik, no och so.

 

Detta ska bedömas

 • Din förmåga att aktivt delta i undervisningen genom att lyssna och samtala bl a berätta om naturens förändringar under årstiderna.
 • Din förmåga att kunna berätta om dina kunskaper om året, månader, veckor och dagar t ex hur många dagar varje månad har osv.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Tema årstider vårterminen 2015 år 1

Här är du på väg att nå målet för år 1.
det lokala målet för år 1.
Du har nått det lokala målet för år 1 och visat att du kan mer.
Ny nivå
Du ska kunna årets 12 månaderna med namn.
Jag kan med hjälp berätta att året har 12 månader och en del med namn.
Jag kan årets 12 månaderna med namn. Jag kan namnge månaden jag fyller år i.
Jag kan månadernas ordningsnummer.
Du ska veta att året har fyra årstider och du ska förstå att det handlar om jordens och solens rörelser.
Jag vet att året har fyra årstider.
Jag kan namnge de fyra årstiderna.
Jag vet att året har fyra årstider och jag kan koppla dessa till månaderna.
Du ska kunna berätta hur ett träd ser ut vid olika årstider.
Jag kan berätta hur ett träd ser ut vid några årstider.
Jag kan berätta hur ett träd ser ut vid olika årstider.
Jag kan berätta hur ett träd ser ut vid olika årstider och varför.
Du ska kunna berätta om och namnge trädets olika delar.
ex.rötter, stam, grenar, krona, löv.
Jag kan med hjälp berätta om och namnge några av trädets olika delar
Jag kan berätta om och namnge trädets olika delar och placering på trädet.
Jag kan berätta om och namnge trädets olika delar och placering på trädet. Samt varför de är viktiga för trädet.
Du ska kunna namnge veckodagarna.
Jag kan namnge några av veckodagarna .
Jag kan namnge veckodagarna.
Jag kan namnge veckodagarna och säger dem i rätt ordning.
Du ska kunna berätta om vilka delar som finns hos en blomma.
Jag kan med hjälp namnge några av blommans olika delar.
Jag kan namnge blommans olika delar.
Jag kan namnge blommans olika delar och var de sitter på blomman.
Du ska kunna namnge tre svenska högtider
Jag kan namnge två svensk högtid.
Jag kan namnge fyra svenska högtider.
Jag kan namnge fyra svenska högtider och vilken årstid de infaller.
Du ska kunna läsa av en termometer.
Jag kan med hjälp läsa av en termometer.
Jag kan läsa av en termometer.
Jag kan se samband mellan årstidsväxlingarna och temperaturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: