Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2016-10-26 16:48 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 – 9 Svenska
Detta område inleds med några skrivmoment där slutprodukten skall bli ett reportage. Reportaget skall handla om en klasskamrat utifrån hens framtidsplaner.

Innehåll

Arbetsgång:

 • Föreställ dig ditt liv cirka 10-15 år framåt i tiden. Hur ser ditt liv ut om du tänker fritt? Vad jobbar du med? Bor du i Sverige eller utomlands? På landet eller i staden? Hur ser din arbetsplats ut och vilka är dina arbetsuppgifter? För att göra miljön tydlig behöver du använda flera sinnesintryck (t ex syn, hörsel, lukt...). Tänk stort och fritt men realistiskt.
 • Berätta för din bänkgranne om din framtidsvision och lyssna på hans eller hennes. Hjälp varandra genom nyfikna frågor att vidga perspektivet (göra visionen större och med fler detaljer).
 • Byt anteckningar med varandra. Föreställ dig att du får uppdraget att skriva ett reportage för en tidning, om din klasskamrat. Hur får ni kontakt och var träffas ni?
 • Läs igenom din kamrats och dina anteckningar. Fundera på vad du skulle vilja veta mer om och formulera frågor utifrån det. Du kanske vill veta mer om hur din vän kommit dit han eller hon är. Du kan även börja skissa på en faktaruta (födelseår, familj, syskon, favoritmat etc).

Reportagets olika delar:

Rubrik och ingress: Här ska du fånga tidningsläsarens uppmärksamhet att börja läsa. Ingressen är en kort text, ofta i fet stil, som sammanfattar innehållet i reportaget.

Inledning: Här ska läsaren ledas in i reportagemiljön och få en känsla av närvaro.

Fördjupning: Här är platsen att komma in lite mer på detaljer, t ex med information om hur personen kommit dit där han eller hon är. Variera gärna mellan att berätta och genom fråga-svar (dialog). Du kommer att få exempel på vad det innebär under lektionerna.

Avslutning: Här knyter du ihop texten gärna med en liten ”knorr” på slutet som läsaren kommer ihåg.

Vi lärare kommer att fungera som en slags redaktörer i detta arbete d v s de personer på en tidningsredaktion som styr innehållet i tidningen.

OBS! Det som kan vara lite speciellt är att du skriver reportaget om en klasskamrat, och inte dig själv. Därför är det viktigt att du lägger tid på din framtidsvision, så att din kamrat får tillräckligt med material att jobba med.

På lektionerna kommer vi att gå igenom de typiska reportagedelarna (Rubrik-ingress-miljöbeskrivning, pratminus etc) samt läsa och diskutera exempel på autentiska reportage.

Uppgifter

 • Reportage inlämning Ht-16

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Reportage

Rubrik 1

E
C
A
Koppling till genre: reportage
Texten behöver viss bearbetning för att fungera. Texten innehåller något genretypiskt drag, men detta kan utvecklas.
Texten fungerar i sitt nuvarande skick. Texten innehåller flera genretypiska drag, som utvecklats något.
Texten fungerar mycket välsom ett reportage.Texten innehåller fleragenretypiska drag somutvecklas väl.
Innehåll
Reportaget innehåller enkla gestaltande beskrivningar t ex av personer och miljöer. Ämnet för reportaget behandlas på ett enkelt sätt t.ex. genom att återberätta
Reportaget innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t ex av personer, miljöer och sinnesintryck. Ämnet för reportaget behandlas på ett utvecklatsätt t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning, intervjuer och genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar ocxh fördjupar ditt ämne.
Reportaget innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t ex av personer, miljöer och sinnesintryck. Ämnet för reportaget behandlas på ett välutvecklatoch nyanserat sätt t.ex.genom att växla mellan fakta, beskrivning, intervjuer och genom att resonera nyanserat samt ta in flera perspektiv.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och det finns en tydlig struktur som är lätt att följa då fakta, beskrivning och intervjuer hänger ihop. Textens struktur passar ett reportage t ex med rubrik, ingress och brödtext. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande, välstrukturerad och lätt att följa då fakta, beskrivning och intervjuer hänger välihop.Textens struktur passar mycket väl ett reportage (tex genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext). Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden är till stor del korrekt. Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar till ett reportage (tex några lekfulla sätt att beskriva och uttrycka det du ser och upplever). Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl( t ex genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen avtexten.
Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Språket passar ett reportage väl. (t ex med flera lekfulla. sätt att beskriva och uttryckadet du ser och upplever). Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande (t ex genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus används korrekt.
Skrivregler
Du följer till stor delskriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättraden på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett välfungerande sätt
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som ett reportage för en läsare i densituation där den är tänkt attanvändas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: