Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så funkar vatten och luft.

Skapad 2016-10-27 08:56 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Nu ska labbrocken på och vi ska undersöka vatten och luft.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

-  kunna jämföra egna och andras resultat, i era arbeten.
- göra en undersökning från en instruktion. 
-  kunna beskriva några egenskaper luft och vatten har.
- kunna skriva och rita dina undersökningar.

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Titta på film.
 • Diskutera olika texter och undersökningar.
 • Laborera och göra underökningar. 
 • skriva rapporter.

 
Bedömning

 Nivå 1

- kunna jämföra något resultat från arbeten eller undersökningar.
- gjort en enkel undersökning från instruktion.
- kunna beskriva någon egenskap luft och vatten har.
- skrivit och/eller ritat ned en undersökning på ett enkelt vis.

 

Nivå 2

- kunna jämföra några resultat från arbeten och undersökningar.
- gjort undersökningar/laborationer från instruktioner med säkerhet.
- kunna beskriva olika egenskaper vatten och luft har.
- skrivit och ritat ned undersökningar på ett säkert sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: