Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ansvarsområde hallen på Blå

Skapad 2016-10-27 09:04 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Denna pedagogiska planering upprättas för att ge varje barn möjlighet att utveckla sin förmåga till ansvarskänsla och hänsyn till andra människor och respekten för vår gemensamma miljö samt lägga en grund till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.

Innehåll

Strävansmål:

  • att ta till vara på och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla
  • att utveckla barnens förmåga att visa respekt för vår gemensamma miljö
  • att ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende
  • att utveckla barnens förmåga att visa omsorg och hänsyn till andra människor

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågor som utvecklas/utmanas i denna aktivitet är:

Förmågan att känna tillit i sig själv och andra, att ta ansvar för gemensamma regler, till ansvarskänsla, att värna om, att visa solidaritet, att visa omtanke, att uppleva någonting meningsfullt, att känna delaktighet, att visa respekt och solidaritet, att samarbeta, att visa engagemang

Objekt som används i denna aktivitet är:

Vår gemensamma miljö,hallen, Blås ansvarstavla med de olika ansvarsområdena, antalsuppfattning, minne, förståelse av instruktioner, fysisk ork, bokstavskännedom

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Denna aktivitet kommer erbjudas alla barn varannan vecka då dem i halvgrupp träffas samma tid varje dag med stöttning av en och samma pedagog.

Förberedelser:

Diskutera med barnen kring ansvar, göra en ansvarstavla, skriva ut och laminera en bild på varje barn och ansvarsområdet gården, upprätta en PP för aktiviteten, utse en pedagog som ansvarar för aktiviteten samt göra ansvarsgrupper för barnen.

Aktiviteter:

Ta ansvar för förskolans hall

Där samarbetar vi med att se till att det finns papper på toaletterna, att det inte ligger kläder på golvet och att skorna står på sina hyllor

 

Efterarbete:

Lärloggar där barnen är delaktiga och får möjlighet att reflektera kring sitt lärande

Utvärdering av den pedagogiska planeringen för ansvarsområde gården

Arbetslagsmöten där pedagogerna reflekterar kring hur lärandet slagit an på barnen

Uppföljning och reflektion av de pedagogiska planeringarna som upprättats för de olika ansvarsområdena

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: