👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppgift Cirkelträning

Skapad 2016-10-27 10:36 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Skapa ett eget träningspass!

Innehåll

Upplägg för uppgiften

Under detta arbetsområde ska du sätta samman ett eget träningspass.

Passet ska innehålla 8st övningar. Tänk på att välja övningar som du själv klarar av att utföra!

Du får använda internet för att söka inspiration och fakta. Viktigt att du källhänvisar till de sidor som du hittar faktan på, så att man på ett enkelt sätt kan kontrollera informationen!

 

Del 1

För varje övning ska du förklara:

- Vad heter de olika övningarna?

- Vilka muskelgrupper tränas primärt och sekundärt under övningarna?

- Hur utför man övningarna, dvs vilka tekniker ska man använda när man utför övningen.

Förklara även varför detta är viktigt?

 

Del två

I denna del ska du förklara:

 - Syftet med träningspasset som du skapat? Varför har du valt just dessa åtta övningar?

- Vilken målgrupp är det tänkt för?

- Vilka positiva effekter ger denna typ av träning för din hälsa utifrån ett kortsiktigt samt utifrån längre perspektiv?

 

Viktigt att du utvecklar dina svar genom att svara på vad, hur och varför!

 

Slutligen ska du filma dig när du förklarar du utför två av dina åtta övningar. I filmen ska du

förklara det som efterfrågas i del 1.

 

Bedömning

Under perioden kommer ni att bli bedömda utefter:

Hur väl du kan sätta samman ett träningsprogram och kan förklara:

 

Syfte: Vad har du för syfte med ditt program? 

Teknik: Hur utför jag övningen för att nå bästa resultat samt undvika skador?

Effekt: Vilka muskler som tränas primärt och sekundärt?

Hälsa: Hur påverkar denna träning din hälsa, kortsiktigt och långsiktigt? 

 

Nedan finns ett exempel hur man skulle kunna förklara en Knäböj under del 1.

OBS! Då knäböj finns med som exempel, kan du inte välja knäböj som övning i ditt

träningspass.

 

 

E:

Knäböj är en styrkeövning som tränar benen och rumpan. Man utför övningen genom att böja och sträcka på benen.

 

C:

Knäböj är en styrkeövning där man tränar både fram- och baksida av benen samt rumpan. Man utför övningen genom att böja och sträcka på benen. Viktigt med att man står stadigt och arbetar med en rak rygg för att undvika skada.

 

A:

Knäböj är en styrkeövning som tränar man primärt fram- och baksida av låren samt rumpmuskelaturen. Sekundärt involveras även rygg och mage som framförallt hjälper till att stabilisera. 

När man utför en knäböj är det viktigt att man arbetar med rak rygg och har blicken framåt så att nacken är i samma linje som ryggen. Detta för att undvika att ryggen överbelastas. Det är även viktigt att man står axelbrett och har hälarna i golvet så att övningen kan utföras med god balans.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Planera & utvärdera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Cirkelträning
Exempel på de olika bedömningsnivåerna kopplat till en styrkeövning hittar ni i uppgiftsbeskrivningen
Du kan sätta samman ett träningsprogram där du på ett grundläggande sätt förklarar teknik, skaderisker och vilka muskelgrupper som tränas. Du kan även på ett grundläggande sätt förklara syftet med passet, åt vilken målgrupp det är lämpligt för samt vilka positiva effekter passet har för hälsa på kort- och lång sikt.
Du kan sätta samman ett träningsprogram där du på ett relativt välutvecklat sätt förklarar teknik, skaderisker och vilka muskelgrupper som primärt och sekundärt tränas. Du kan även på ett relativt välutvecklat sätt förklara syftet med passet, åt vilken målgrupp det är lämpligt för samt vilka positiva effekter passet har för hälsan på lång- och kort sikt.
Du kan sätta samman ett träningsprogram där du på ett välutvecklat sätt förklarar teknik, skaderisker och vilka muskelgrupper som primärt och sekundärt tränas. Du kan även på ett välutvecklat sätt förklara syftet med passet, åt vilken målgrupp det är lämpligt för samt vilka positiva effekter passet har på hälsan på lång- och kort sikt.