Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SUA - 2016/2017 - Korallen

Skapad 2016-10-27 10:46 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Förskola
"Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara på barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. "- Lpfö. 98 rev 2010

Innehåll

Nulägesbeskrivning (varför?)

Det pratas mycket om läsning i samhället nu och forskning visar att vi läser för lite för barnen, därför vill vi fokusera mycket på läsning och språk. Det är stor spridning på åldrarna i barngruppen, därför är det stor variation i hur man behöver jobba med språket med barnen. Det känns väldigt viktigt att jobba med spåket för att vi har barn som inte pratar alls, barn som pratar mycket, barn med andra hemspråk och det känns viktigt att stimulera alla. 

Vi har också valt att fokusera på hållbar utveckling för att vi känner att det ligger i tiden och vårt temaarbete "Kungaskogen" har den inriktningen i fortsättningen från förra årets arbete, vilket var väldigt uppskattat.

Barnen har ett intresse för bokstäver och sina namn, det vill vi fortsätta arbeta med.

Planering (hur?)

För att handleda barnen till ett mer utvecklat språk och språkförståelse så vill vi arbeta efter följande punkter:

 • Läsa en kvart om dagen? Språksamling?
 • Ta med bok hemifrån och låta föräldrarna läsa den kvällen innan så barnet kan berätta för barngruppen vad den handlar om innan man läser den i barngruppen.
 • Arbeta kring Kungaskogen med teater m.m.
 • Åka till biblioteket regelbundet
 • Låna böcker från biblioteket, välja ut böcker innan.
 • Bokstäver, rita och sätta upp.
 • Använda appar, bokstavståget, bokstavsapp osv.
 • Organisera läsandet, läsa när vi är inne på förmiddagen, kanske i samband med frukten.
 • Sitta och läsa på morgonen när barnen kommer.
 • Anpassa nivån på böcker efter vart barnen är i sin egen språkutvekling.
 • Ljuda bokstäverna, skilja på vad bokstäverna heter och hur de låter.
 • Sjunga bokstavssånger
 • Samarbete med hemmen, Kungaskogen
 • Bibelkul

 

Genomförande

 • Vi använder bilder som språkstöd
 • Vi använder tecken som språkstöd
 • Vi har jobbat med munmotorik 
 • Vi använder appar som främjar språket
 • Vi använder sånger, ramsor och musik för främjandet av språket
 • Vi har haft dagliga, åldersindelande, läsvilorefter maten. Vi har även läst vid andra tillfällen under dagen.
 • Vi delade in barnen i mindre läsgrupper efter deras språkliga förmåga. Dessa grupper fick sedan dramatisera boken/historien.
 • Hela förskolan har arbetat med läslyftet med läsning och dramatiserande. 
 • Barn fick ta med sig egna böcker som de läst hemma.
 • Vi har haft ett övergripande arbetat med Kungaskogen med 5 teatertillfällen av pedagoger. Barnen har fått uppdrag i samband med teatern som de ska utföra tills nästa teater.
 • Vi har gjort 3-dimisionella bokstäver i både papper och bakning. Vi har använt oss av bokstavs-appar. Vi har även haft ett arbete med Majas bokstavsalfabet och gick i samband med det på en konsert. Även att identifiera bokstäver och träna på hur dem låter har gjort under läsning. 
 • Bibelkul har de äldsta barnen fått arbeta med under vårterminen. Först fick barnen lyssna på en berättelse, sedan dramatiserades det, barnen fick rita en bild och fick sedan återberätta händelsen för en pedagog som sammanställde allt till en bok. 
 

Reflektion pedagog

 • Vi är glada att vi har haft daglig läsvila. Vi märkte att miljön spelade en stor roll för hur läsvilan gick. 
 • Vi hade planerat språkligt anpassade grupper men det gick inte alltid att genomföra pga personalbrist eller att en del barn var sjuka/lediga, vilket ledde till att barnindelningen behövdes ändras.
 • Vi började med att barn fick ta med sig böcker till förskolan hemifrån. Vi kunde dock ha informerat bättre till föräldrar varför barnen skulle ha med sig en bok.
 • Arbetet med Kungaskogen har varit uppskattat av både barn och vuxna. Även att alla avdelningar varit involverade har varit väldigt kul. Vi lyckades få med hållbar utveckling, skräpsortering, vatten mm. Detta har varit det andra året vi jobbat med Kungaskogen. Detta år har vi varit bättre i uppföljning hos barnen. Vi har även samarbetat med hemmen med Kungaskogen. Vi har haft ett gosedjur som är en av karaktärerna i Kungaskogen. Gosedjuret fick följa med barnet hem under några dagar. Vad barnet hade gjort tillsammans med gosedjuret dokumenterades i bildform samt i skrift i en bok. Barnet fick även återberätta för resten av barngruppen var gosedjuret hade fått göra hemma hos dem. Hela projektet har varit uppskattat av både barn och vuxna. Framförallt föräldrarna har uttryckt att det var väldigt uppskattat.
 • Vi hade önskat att ha fler besök på biblioteket. Vi hade även önskat att få mer tid att kolla igenom böcker.
 • Arbetet med bokstäver har varit väldigt kul! Barnen har visat stort intresse för bokstäver. Majas alfabetssånger var en stor succé.
 • Bibelkul. Barnen har själva har sett sitt lärande. När de jämfört den första bilden i boken till den sista har dem sett sitt eget lärande. Exempel i hur de ritade, "Förut gjorde jag så här lite, nu kan jag rita så här mycket".
 

Reflektion barn

 

Analys/ Utvärdering

 Vi tycker att vi har till stor del genomfört det vi hade tänkt. Vi har försökt att anpassa oss efter barngruppens behov samt deras intressen. Trots att vi inte har haft optimala förutsättningar, tex gällande personalförändringar, har arbetet känns positivt. 

Det mest utvecklade arbetet för barnen som vi har haft har varit Bibelkul samt Kungaskogen. Det intresse som har väckts gällande t.ex. sopsortering är någonting vi vill fortsätta med. Vi vill även bli bättre på att samtala med barnen om vad hållbar utveckling är varje dag. Att sortera med barnen direkt när det blir något skräp. Att uppmuntra till att inte använda engångsartiklar vid utflykter, t.ex festis.

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: