Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vattholma Idrott och Hälsa, redskap åk 4-5

Skapad 2016-10-27 12:21 i Vattholmaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi kommer i nästa arbetsområde arbeta med redskap. Du kommer få möjlighet att träna och utveckla din färdighet och kroppsmedvetenhet med redskap. Du kommer bland annat få prova på ringar, plintar, matta, bom, räck och hopp! Med REDSKAP som hjälpmedel och med god kroppskontroll kan du göra inprincip vad du vill!

Innehåll

Redskap och gymnastik, åk 6

Planering - redskap  
8 lektioner, (8x40 min)

Förmåga att utveckla:

- Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
- Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
- Förebygga risker vid fysisk aktivitet

Centralt innehåll: (Vad vi ska arbeta med.)

- Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap
- .Vi samtalar, sätter ord och begrepp på det vi gör och på våra upplevelser av aktiviteterna.

- Förebyggande av skador 
- Säkerhet och hänsynstagande

Hur ska vi arbeta: 
- Vi tränar på att sätta ihop olika grundformer som t ex hoppa och springa med plintar, mattor, satsbrädor, ringar, trampett, räck, bänkar mm.
- Genomgång av olika redskap och materiel, hur dessa kan användas för att utveckla kroppskontroll och teknik.
- Hur man utför en rörelse/använder ett redskap på bästa sätt för att undvika skador.
- Eleverna får både styrda uppgifter samt träna fritt.

Kunskapskrav (hur bedömer jag ditt arbete) 

Du visar vad du kan genom att: 

- Deltar aktivt under lektionerna

- Använda kroppen i de olika rörelserna, med eller utan redskap
- Samtalar om den egna upplevelsen och hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
- Utföra rörelserna med teknik, säkerhet och förståelse.

- Välja tre övningar som du visar upp för kamrat samt lärare. 

- Vi utför kamratbedömningar dels för att kunna ge feedback till varandra men också för att du efter feedback från kamrat skall kunna utveckla dina rörelser i samband med redskap. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa 4-6

Arbetar med
På väg
E
C
A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del i aktiviteten. (Du an vara med i lekar, spel och idrotter i olika mijöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.)
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. (Du an vara med i lekar, spel och idrotter i olika mijöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.)
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. (Du an vara med i lekar, spel och idrotter i olika mijöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.)
Eleven kan samtal om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. (Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.)
Eleven kan samtal om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. (Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.)
Eleven kan samtal om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. (Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.)
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. (Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.)
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. (Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.)
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. (Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: