Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamsetema med fokus socialt samspel

Skapad 2016-10-27 13:12 i Ellös förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med Bamse då han i år fyller 50 år! Då barnen i femårsgruppen kommer från 3 olika avdelningar vill vi att de ska lära känna varandra i gruppen och bilda VI-känsla.

Innehåll

Nulägesbeskrivning:

Barn från 3 avdelningar träffas tillsammans med två pedagoger en förmiddag i veckan. Detta för att lära känna varandra inför skolstart. Tillsammans är vi 15 barn. Även om de är från olika avdelningar så känner de flesta varandra då de träffas ute på gården så gott som dagligen.

Bamse har ett bra budskap runt kamratskap och hur man bemöter varandra. Vi utgår ifrån en av böckerna om Bamse som är indelad i kapitel utifrån socialt samspel och hur man är en bra kompis.

Våra mål: Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska känna sig trygga i gruppen och att de ska känna ett stöd och trygghet i varandra när de till hösten -17 börjar förskoleklass.

Arbetssätt - genomförande: Hur går vi tillväga?

Vi har delat upp bokens kapitel så att varje kapitel arbetas med på ett tillfälle. Vi pedagoger spelar varje samling upp ett litet rollspel utifrån dagens tema där barnen får vara delaktiga och berätta vad karaktärerna gör bra och mindre bra utifrån kompistänket.

Barnen får vid ett tillfälle ta med sig någon av Bamse, Lille-skutt och Skalman, som de väljer själva, hem.

Varje vecka när 5-årsgruppen ska börja har vi vår egen startsång.

Varje tillfälle leker vi även en lek som utgår ifrån veckans tema.

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Här får du tankestöd:.

Utifrån den Bamsebok som handlar om socialt samspel och känslor (dela med sig/turas om, vad är en bra kompis?, Lyssna/prata, vad är viktigt att berätta?, när det kommer ett nytt barn) har vi ägnat en samling till varje kapitel och arbetat med innehållet genom lekar, rollspel, och diskussion. Barnen har känt igen det var pratat om och vi har kunnat utveckla och fördjupa förståelsen för de olika situationerna. Barnen har visat intresse och varit aktiva vid samlingarna. Lekarna vi gjort i slutet av samlingarna är: Dela stolen, viskleken, Kims lek, En bonde i vår by och "Hej, min kompis heter". Vid rollspelen vi gjorde fick barnen vara delaktiga genom att berätta vad vi gjorde som var bra och fel mot varandra.

Vi har under läsåret låtit Bamse, Lille-skutt och Skalman följa med barnen hem. Barnen har fått välja vem av dem som ska följa med. På nästkommande träff har barnen med hjälp av korta anteckningar från föräldrar fått berätta vad gosedjuret fått göra tillsammans med barnet. Vi har upplevt att barnen har tyckt det var roligt att få med dem hem, visat stolthet, förväntan och glädje. Alla har vågat berätta något för kompisarna.

Varje tillfälle har vi startat med vår egna startsång som bara används på 5-årsgruppen. Vi upplever att det stärkt gruppgemenskapen.

Som avslutning hade vi Bamsebio och till den hade vi smörgåsrån med honom på.

Vi upplever att barnen har uppskattat temat och gett dem möjlighet att knyta an till barnen på de andra avdelningarna. Vid barnintervjuerna har barnen berättat att de har hittat kompisar på de andra avdelningarna och att de lärt sig om hur man är en bra kompis.

Till vår hjälp har v använt oss av observationer, Barnintervjuer och dokumentation

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: