Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romarriket

Skapad 2016-10-27 13:42 i Lexby skola Partille
Grundskola F

Innehåll

Romarriket

Varför ska vi arbeta med det här? (Syfte/Lärandemål)

Du ska:

 • i stora drag känna till hur samhället i Romarriket fungerade och hur detta påverkade befolkningen.

 • kunna reflektera över för- och nackdelar i Romarriket.

 • känna till saker som vi har i nutid och som en gång började i Romarriket.

 

Förmågor

Du ska träna och utveckla dina förmågor att:

 • använda fakta som passar för arbetsområdet

 • reflektera över ex. orsaker och konsekvenser

 • jämföra ex. villkoren för kvinnor och män, rika och fattiga

 • visa och kritiskt granska de källor du använder

Så här arbetar ni

Vi arbetar med följande områden:

 • Romarnas gudar och myter/kristendomen

 • Den romerska armén

 • Politik och demokrati

 • Latinet/romerska citat och romarnas siffror

 • Smarta byggnader

 • Att leva i Romarriket (

 • Underhållning, ex gladiatorspel

Arbetsområdet genomförs i grupper och arbetsområdena lottas ut till varje grupp.

Grupperna väljer hur man vill redovisa sitt arbetsområde ex.med hjälp av

 • power-point

 • teater

 • väggtidning

 • m.m.

Se dokumentet ”Att arbeta i grupp” på Lexby SO.

Källor, ex.

Levande Historia 7

Antiken i Rom

Civilisationen födelse - Romarnas herravälde

Asterix, Obelix och britterna (film)

NE

SLI

internet,

film

m.m.

Välj och ha med de begrepp som passar för er grupps arbetsområde:  

(skriv efter varje begrepp vad de betyder)

Akvedukt

Amfiteater

Gladiator

Pax Romana

Statsreligion

Republik

Kejsare

Provins

Pedagog

Personlig inlämningsuppgift:

Tycker du att det romerska samhället var bra för befolkningen?

För vad, vem eller vilka var det bra eller dåligt?

Ge exempel på saker som vi har i nutid och som en gång började i det antika Grekland.

Jämför Romarriket med Antikens Grekland.

Ge exempel på för- och nackdelar i dom båda samhällena och förklara varför.

Bedömning

Grupparbetena redovisas i vecka 45, då också inlämningsuppgiften delas

med Henke.

LYCKA TILL!       /Henke

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: