Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoskogen

Skapad 2016-10-27 14:07 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola 1 Svenska
Ett spännande och roligt bokstavsarbete med Sagoskogen där vi kommer träna på att läsa, skriva, tala, lyssna och skapa på olika sätt.

Innehåll

Hur ska undervisningen genomföras?

 • Varje vecka flyttar ett nytt djur/figur in i Sagoskogen och i samband med detta introduceras en ny bokstav.
 • Vi skriver en gemensam berättelse om djuret/figuren. 
 • Veckans text och bokstav bearbetas sedan genom praktiska övningar, skriftligt bokstavsarbete och estetiska bilduppgifter. Detta kommer ske både gemensamt och enskilt på olika sätt. 

  

Vad ska jag lära mig?

 • Alfabetets bokstäver och deras olika ljud
 • Skriva både små och stora bokstäver (versaler och gemener)
 • Skriva kortare texter med stöd av bilder, både på dator och för hand
 • Använda stor bokstav och punkt vid meningsbyggnad
 • Läsa med flyt och förståelse 
 • Berätta om och beskriva vardagliga händelser
 • Deltaga aktivt i diskussioner 
 • Förstå en muntlig instruktion

Hur kommer jag bedömas?

Bedömningen kommer delvis ske fortlöpande under arbetets gång, men även genom olika diagnoser. Den kommer dokumenteras och bedömas med hjälp av bedömningsstödet läs och skriv för åk 1. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Svenska - Skriva år 1-3

Skriva Skolår 1

Stavning
God skrivutv. 8 Nya Språket lyfter a:3 Skriver ord med påhittad stavning, ofta med utelämning av vokaler. Skriver flera bokstäver och vet hur de låter.
God skrivutv. 9, 11 Nya Språket lyfter b:1 Skriver mellanrum mellan orden. Kan skriva ord och korta texter.
Meningsbyggnad och textform
God skrivutv. 1, 2 Nya Språket lyfter a:3 Kan skriva några ord och en enkel mening.
God skrivutv. 3, 4 Nya Språket lyfter a:4 Prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Funktionell skrivning
God skrivutv. 2 Nya Språket lyfter a:3 Kan skriva skyltar till det egna rummet. Kan skriva sitt förnamn.
God skrivutv. 11 Nya Språket lyfter a:4 Kan skriva ett meddelande till klassen och berätta om något som ska hända.
God skrivutv. 13 Nya Språket lyfter b:1 Kan skriva kortare texter med eller utan bilder.
Skapande skrivning
God skrivutv. 1 Nya Språket lyfter a:1 Använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
God skrivutv. 2 Nya Språket lyfter a:3 Kan skriva på en teckning för att förklara vad den föreställer.
God skrivutv. 4 Nya Språket lyfter b:1 Kan själv komma på en berättelse och skriva den men den blir inte lång.

Skolår 2

Stavning
God skrivutv. 10 Nya Språket lyfter b:2 Blandar inte stora och små bokstäver. Använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Meningsbyggnad och textform
God skrivutv. 3 Nya Språket lyfter b:3 Kan sätta punkt och stor bokstav men gör fel ibland.
God skrivutv. 6, 7, 8 Nya Språket lyfter b:4 Planerar sitt skrivande med hjälp av tanke-kartor. Visar intresse för att förbättra sin text. Kan använda dator för att skriva och bearbeta sin text.
Funktionell skrivning
God skrivutv. 15 Nya Språket lyfter b:3 Kan skriva en recension.
God skrivutv. 17 Nya Språket lyfter b:4 Kan använda stödord eller tankekarta.
Skapande skrivning
God skrivutv. 5 Kan skriva en längre berättelse med fantasi och påhittade saker.

Skolår 3

Stavning
God skrivutv. 12,13 Nya Språket lyfter c:2 Kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Meningsbyggnad och textform
God skrivutv. 10 Nya Språket lyfter c:3 Samtalar om hur olika texters avsändare påverkar innehållet. Använder målande ord.
God skrivutv. 11, 12 Nya språket lyfter c:4 Skriver sammanhängande texter med tydlig handling, rubrik och avslut.
Funktionell skrivning
God skrivutv. 20 Nya Språket lyfter c:3 Kan skriva en faktatext med egna ord och hämta fakta från olika källor.
God skrivutv. 21 Nya Språket lyfter c:4 Kan planera skrivandet och ändrar i texten för att göra den bättre.
Skapande skrivning
God skrivutv. 6 Nya Språket lyfter c:1 Skriver berättelser med början, mitten och slut.
God skrivutv. 10,11 Nya Språket lyfter c:4 Kan uttrycka egna och andras känslor i skrift och framkalla olika stämningar.

Sv
Svenska - Läsa år 1-3

Läsa Skolår 1

Ordavkodning
God läsutv. 3 Nya Språket lyfter a:3 Känner igen flera ordbilder på skyltar och förpackningar. Kan läsa det egna namnet och andra kända namn som ordbilder. Vill lära sig läsa.
God läsutv. 6 Nya Språket lyfter b:2 Kan alla bokstäverna. Läser enkla nya småord.
God läsutv. 9 Nya Språket lyfter b:2 Läser tvåstaviga ord och ord med enkel konsonantförbindelse. Prövar på egen hand att läsa okända ord.
Flyt i läsningen
God läsutv.1 Nya Språket lyfter b:1 Läser vanliga ord med automatik
God läsutv.2 Nya Språket lyfter b:2 Läser enkla meningar med flyt, säkerhet och förståelse.
Läsförståelse
God läsutv. 1 Nya Språket lyfter a:4 Avkodar enkla ord och och förstår innebörden.
God läsutv. 2 Nya Språket lyfter b:1 Läser en enkel mening och förstår innehållet.
God läsutv. 5 Nya Språket lyfter b:2. Läser enkla hela stycken och förstår innehållet. Kan återberätta och ställa frågor om texten.

Skolår 2

Ordavkodning
God läsutv. 10 Nya Språket lyfter b:3 Läser ord med komplicerad konsonantförbindelse.
Flyt i läsningen
God läsutv. 3 Nya Språket lyfter b:3 Läser lite svårare och längre meningar med flyt och säkerhet.
God läsutv. 4 Nya Språket lyfter b:4 Korrigerar felläsning spontant.
God läsutv. 6 Nya Språket lyfter b:3 Läser en hel bok med enkel text och många bilder på egen hand.
Läsförståelse
God läsutv. 8 Nya Språket lyfter b:3 Läser mellan raderna - gör inferenser.
God läsutv. 9 Nya Språket lyfter b:3 Läser och följer anvisningar.
God läsutv. 10 Nya Språket lyfter b:4 Uppfattar den "röda tråden" i ett händelseförlopp.

Skolår 3

Ordavkodning
God läsutv. 12 Nya Språket lyfter b:4 Läser ljudstridigt stavade ord.
God läsutv. 13 Nya Språket lyfter b:4 Kan läsa de flesta vanliga ord snabbt, direkt och utan ljudning.
Flyt i läsningen
God läsutv. 7 Nya Språket lyfter b:4 Läser en hel bok med lite mer text och många bilder på egen hand.
God läsutv. 8 Nya Språket lyfter c:2 Hinner med att läsa textremsorna på TV.
Läsförståelse
God läsutv. 11 Nya Språket lyfter b:4 Kan rita en händelsekarta över innehållet i en berättande text.
God läsutv. 13 Nya Språket lyfter c:2 Övervakar sin egen läsning.
God läsutv. 16 Nya Språket lyfter c:3 Läser kritiskt och reflekterande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: