Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller, läsa och skriva

Skapad 2016-10-27 14:18 i Getingeskolan Halmstad
Att läsa, lära om genren och skriva egen novell.
Grundskola 9 Svenska
Ni kommer under några lektioner att arbeta med noveller, lära er genrens struktur och därefter med hjälp av kamratrespons skriva en egen novell.

Innehåll

Syfte och mål

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda språket som ett medel för att formulera och uttrycka känslor, tankar och gestaltande beskrivningar av karaktärer och miljöer.

Undervisningen ska även stimulera intresse för läsande och skrivande samt stärka deras tilltro till sin egen språkliga och kommunikativa förmåga.

Syftestext från Lgr 11

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Så här arbetar vi för att nå målen

Vi läser gemensamt några utvalda noveller:

Tillsammans analyserar vi novellerna vi har läst, därefter får du i par arbeta med att analysera noveller.

Vi arbetar tillsammans med "Vad är typiskt för genren?" muntligt och genom att studera modelltexterna.

Eleverna skriver en novell utifrån "novellrecept" och utifrån de kunskaper de lärt inom genren.

Innan novellen lämnas in för bedömning får och ger eleverna kamratrespons på varandras arbeten utifrån givna kriterier.

Eleverna korrigerar efter kamratresponsen och renskriver novellen i skolan eller hemma, samt lämnar in den för bedömning.

 

Kunskapskrav enligt Lgr 11

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Noveller, läsa och skriva

Betyget F innebär att kunskapskriterierna för betyget E ännu inte är uppfyllda.
E
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Innehåll
Texten försöker fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp.
Texten fångar relativt väl novellens typiska drag genom utvecklade berättargrepp.
Texten fångar väl novellens typiska drag genom välutvecklade berättargrepp.
I texten finns enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
I texten finns passande gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Struktur
Textens dramaturgi är i huvudsak passande och enkel, men ändå urskiljbar.
Textens dramaturgi är relativt passande. t.ex. genom att vara komplex.
Textens dramaturgi är passande, t.ex. genom att vara komplex.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar. t.ex. genom styckeindelning, inledning och avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad t.ex. genom konsekvent styckeindelning, effektiv inledning och avslutning.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är lämpligt.
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du fäljer skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Kamratrespons
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: