Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KO-VU-självständigt arbete

Skapad 2016-10-27 15:14 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Grundsärskola F – 6 Verklighetsuppfattning Kommunikation
eleven ska delta i att utföra flera arbeten på beting med stöd av bildschema.

Innehåll

Eleven ska delta i att följa ett arbetsschema bestående av bilder, med stöd i början men med mindre stöd under tid. schemat innehåller t,ex, pussel,pärlor,klädnypor, lego, matchningsbok, arbetshäften eller något annat som eleven är väl förtrogen med, och förstår kopplingen mellan bilden och uppgiften.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
  Lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Lgr11
 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  1-9
 • Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.
  VEU  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: