Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English year 6, week 35-43

Skapad 2016-10-27 21:32 i Gammal Trelleborg
Grundskola 6 Engelska
Under dessa veckor har vi arbetat mycket med muntliga övningar, men även läsförståelse plus ni ha fått använda er skriftliga förmåga i engelska genom att ha skrivit olika berättelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
English week 35-43

F
E
C
A
Förstå skrift
Eleven förstår det mest väsentliga innehållet i enkla texter.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter.
Formulera sig i tal
Eleven formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig i skrift
Eleven formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: