Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ansvarsområde "Dukning" på Blå

Skapad 2016-10-28 09:09 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Denna pedagogiska planering upprättas för att ge varje barn möjlighet att utveckla sin förmåga till ansvarskänsla och hänsyn till andra människor och respekten för vår gemensamma miljö samt lägga en grund till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.

Innehåll

Strävansmål:

 • att ta till vara på och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och känna delaktighet
 • att ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende
 • att utveckla sin matematiska förmåga
 • att samarbeta

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågor som utvecklas/utmanas i denna aktivitet är:

Förmågan att utveckla/utmanas i: självständighet och tillit till sin egen förmåga, ansvarskänsla och delaktighet, matematiska förmåga, uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, samarbete.

Objekt som används i denna aktivitet är:

Vår gemensamma innemiljö, bestick och porslin, Blå's ansvarstavla med de olika ansvarsområdena, antalsuppfattning, minne, förståelse av instruktioner, bokstavskännedom

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Denna aktivitet kommer erbjudas alla barn som vill, att under en vecka vara dukvärdar, då de med stöttning av en och samma pedagog får sköta dukningen och hämta matvagnen vid lunch.

Förberedelser:

Diskutera med barnen kring ansvar, göra en ansvarstavla, skriva ut och laminera en bild på varje barn och ansvarsområdet dukning, upprätta en PP för aktiviteten, utse en pedagog som ansvarar för aktiviteten samt göra ansvarsgrupper för barnen.

Aktiviteter:

Ta ansvar för dukningen vid vår lunch.

Ta reda på vad det är för mat för att veta vad som behöver dukas fram, räkna hur många som ska sitta vid respektive bord, tillsammans duka borden, hämta matvagnen.

 

Efterarbete:

Lärloggar där barnen är delaktiga och får möjlighet att reflektera kring sitt lärande.

Utverdering av den pedagogiska planeringen för ansvarsområde dukning.

Arbetslagsmöten där pedagogerna reflekterar kring hur lärandet slagit an på barnen.

Uppföljning och reflektion av de pedagogiska planeringarna som upprättats för de olika ansvarsområdena.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: