👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsutflykt

Skapad 2016-10-28 09:26 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet för denna planering är för att vidareutveckla barnens intresse för skogen och utflykter. Den är upprättad för att fokusera på det enskilda barnets utveckling och lärande genom att på ett lekfullt sätt introducera skogen och naturvetenskap.

Innehåll

Strävansmål:

 • Utveckla respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Utveckla intresse och förståelse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • Utveckla förståelse för naturvetenskap och samband i naturen.
 • Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågorna som utvecklas och utmanas är urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala. Utveckla intresse och förståelse för naturen genom att ha skogen och medforskande pedagoger som objekt.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Den här aktiviteten görs i helgrupp med tre pedagoger. Det är alltid samma pedagog som är längst fram i ledet och agerar vägledare för dem andra medan den andra och tredje pedagogen går i mitten och sist ledet för att se till så att alla är med och att ingen faller ur.
Pedagogerna är medforskande och diskuterar med barnen kring skogen och naturen.

Förberedelser:

En pedagogisk planering för våra skogsutflykter upprättas.
En pedagog utses som ansvarig för våra utflykter. Under våra planeringstillfällen så diskuterar vi pedagoger om hur vi kan hålla vårt skogsprojekt levande. Fysiskt material tas fram beroende på vad syftet är med just denna skogsutflykt.
Innan vi går iväg förbereder pedagogerna en ryggsäck med frukt och kamera/iPad och ser till så att alla barn fått en väst.

Aktiviteter:

Utflykter och promenader i närområdet men också att "ta in" det i där flera delaktiviteter görs. Både med ett förutbestämt syfte men även utifrån barnens intresse och idéer.

Efterarbete:

Pedagogerna skriver lärloggar där barnen får möjligheten att reflektera kring sitt lärande och känna sig delaktiga i dessa. Vi utvärderar och följer upp den pedagogiska planeringen och reflekterar kring vad som fungerar, vad som behöver förbättras och vad barnens nuläge är samt hur vi kan vidareutmana dem under vår reflektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016