Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslogg och boksamtal

Skapad 2016-10-28 09:34 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Läsning och boksamtal
Grundskola 7 – 9 Svenska

Läs gärna Skolverkets artikel: Vässa argumenten för litteraturläsning

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/litteraturlasning-1.141291

Innehåll

Varför skriva om det jag läser?

Efter varje läspass ska du skriva en stund om det du läst. Det kommer att utveckla din läsförståelse, din läsförmåga och ditt ordförråd och dessutom utvecklar du ditt eget skrivande. Det låter dig också träna på flera förmågor som finns i våra styrdokument (läroplanen). 


Tänk på detta som en chans att visa ditt språk, din analysförmåga och en möjlighet att koppla det du läser till verkligheten. Ju mer du skriver, desto mer material får din lärare att bedöma och använda i betygssättning. 

Kom ihåg att det viktigaste är att skriva om vad som händer med dig (din upplevelse) av läsningen, INTE att bara berätta om vad som händer i boken.

 
Använd gärna reflektionsfrågorna nedan om du har svårt att komma på något eget att skriva om.

Kom ihåg att alltid motivera dina tankar med exempel från texten! 

 

Hur jobbar vi?

 • Vi kommer att ha boksamtal på tisdagar, i gruppen bestämmer ni hur mycket ni ska ha läst till varje gång. Boken ska dock vara utläst till tisdag vecka 50!
 • Förbered minst tre reflektionsfrågor inför varje samtal. Skriv ner dina reflektioner i ett google drive dokument som du delar med mig: Ulrmod@gafe.molndal.se
 • Tidsåtgång: Vecka 45-50.

Tips på reflektionsfrågor

Reflektionsfrågor:

 • Välj ut ett citat från någon av de sidorna du läst i dag; skriv av det och skriv sedan vad du tänker på när du läser det.
 • Vilka känslor fick du när du läste i dag? Beskriv vilka känslor texten väckt och varför.
 • Känner du igen något du läst i dag? Beskriv vad och på vilket sätt du känner igen det.
 • Var det något du läste som du reagerade speciellt på? Vad var det och vad tänker och tycker du om det?
 • Känner du igen karaktärerna? Finns den typen av karaktärer i andra böcker, filmer eller i verkligheten? Beskriv.
 • Vad vill boken säga? Varför tror du det?
 • Beskriv något som du tyckte var speciellt bra/dåligt. Motivera varför.
 • Är boken verklighetstrogen? Skulle det kunna hända i verkligheten? Varför?
 • Välj ut en av karaktärerna i boken och skriv en kort dagboksanteckning utifrån honom eller henne.

Boksamtal - Vad är det?

En gång i veckan ska du dela med dig av dina reflektioner i ett boksamtal. Det är i själva verket ett samtal om texten du läser och de tankar och reflektioner du har under läsningen. Boksamtalet kommer ske i grupp. 

Uppgifter

 • Läslogg vecka 47

 • Läslogg vecka 48

 • Läslogg vecka 49

 • Läslogg vecka 50

 • Läslogg vecka 46

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav du kan nå med att skriva läslogg:

Läsa bok

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Skönlitteratur för ungdomar. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra. Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
E
C
A
Läsa
Läsa med flyt på ett i huvudsak fungerande sätt. Välja lässtrategi utifrån text.
Läsa med gott flyt på ett ändamålsenligt sätt. 

Välja lässtrategi utifrån text.
Läsa med mycket gott flyt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Välja lässtrategi utifrån text.
Tolka
Tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna.
Tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Koppla
För enkla resonemang om verket med kopplingar till upphovsman.
För relativt väl utvecklade resonemang om verket med kopplingar till upphovsman.
För utvecklade resonemang om verket med kopplingar till upphovsman.
Dra slutsatser
Drar till viss del underbyggda slutsatser utifrån historia och kulturell tillkomst.
Drar relativt väl underbyggda slutsatser utifrån historia och kulturell tillkomst.
Drar väl underbyggda slutsatser utifrån historia och kulturell tillkomst.

Skriva läslogg

Strategier för att skriva. Hur man ger och tar emot respons på texter. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar. Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
E
C
A
Formulera sig i skrift
Skriva texter med viss språklig variation, enkel textbindning. I huvudsak fungerande anpassning till texttyp, norm och struktur
Skriva texter med relativt god språklig variation, enkel textbindning. Relativt väl fungerande anpassning till texttyp, norm och struktur
Skriva texter med god språklig variation, enkel textbindning. Väl fungerande anpassning till texttyp, norm och struktur
Enkla beskrivningar, Enkelt ämnesrelaterat språk I huvudsak fungerande struktur.
Utvecklade beskrivningar 
Utvecklat ämnesrealterat språk Relativ väl fungerande struktur
Välutvecklade och nyanserade beskrivningar, Välutvecklat ämnesrelaterat språk Väl fungerande struktur
Bearbeta
Kan ge enkla omdömen om texter Utifrån respons bearbeta texter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan ge utvecklade omdömen om texter Utifrån respons bearbeta texter på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texter Utifrån respons bearbeta texter på ett väl fungerande sätt.

Boksurr: Samtala & diskutera

Strategier för att samtala och diskutera. Att leda ett samtal Formulera och bemöta argument Uttrycka tankar och reflektioner Argumentera
E
C
A
Kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: