Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

l Pedagogisk planering 7-9 ht 016-kurdiska , kawa

Skapad 2016-10-28 09:59 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht016
Grundskola F – 9 Moderna språk - elevens val
Att utvidga ordförrådet är en väg till användning av varierat språk och bättre språkförståelse. Under kommande veckorna vecka 45-52 ska vi arbeta med att utveckla läsförmåga ,textförståelse och hur skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation samt i vilken sammanhang använder modersmål för att kommunicera. .. Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet genom att jobba med synonymer och motsatser,översätta kurdiska texter till svenska .

Innehåll

Arbetsområde

Läsa& skriva& språk bruk , kultur

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

 

 • Att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört.

Undervisning och arbetsmetoder

 • Högläsning - lyssna på  lärare och andras högläsning
.
 • Eleverna kommer att berätta, beskriva så mycket som möjligt under lektionerna i större och små grupper.
 • Eleverna ska läsa olika slags texter såsom , berättelser, fabler, sagor och myter
- arbeta med frågor till texten.
 • Skriva t gemensam texter .
 • Film visning.
 • Arbete med  övning bok .
 • Olika  tal  övningar . arbete i små grupper.

 

 

 

 

Eleven har uppnått målen när...

läsa med flyt
Läsförståelse
Tolka & resonera om budskap
 
Skriva texter
Beskrivningar & berättarstruktur
Anpassa innehåll & språk
Resonera om modersmål & svenska
 
Samtala & diskutera
Fråga & framföra åsikter
Muntliga redogörelser
Resonera med anknytning till modersmålet
Jämföra med Sverige & dra slutsatser

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: