Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP - USA

Skapad 2016-10-28 12:58 i Öjersjö Brunn Partille
For a period of seven weeks we are going to learn more about USA. We will read (and listen to) different texts, work with grammar and watch a film about the country. The project ends with: 1. Reading comprehension (study the five texts in blue colour as well as the words that comes with them). 2. Verbal presentation - to hold a presentation in 1/2 class
Grundskola 8 – 9 Engelska
For a period of seven weeks we are going to learn more about USA. We will read (and listen to) different texts, work with grammar and watch a film about the country. The project ends with: 1. Reading comprehension (study the five texts in blue colour as well as the words that comes with them). 2. Verbal presentation - to hold a presentation in 1/2 class

Innehåll

Vad gör vi?

Mål för arbetsområdet
  • läsa och lyssna på texter som handlar om USA
  • lära dig nya glosor inom området
  • göra en redovisning om något som handlar om USA (se förslag på siten)
  • grammatik (se häfte)
  • (om tid tillåts - göra en oförberedd hörförståelse)

Kunskapskrav som testas

Följande kunskapskrav kommer att testas:

TALA, LÄSA (och ev HÖRA)

Arbetsformer

Du läser olika typer av texter som handlar om USA.

Du lär oss nya ord (glosor) som ingår i arbetsområdet om USA.

Du tränar på hörförståelse (ljudfiler).

Du tränar på läsförståelse (texter).

Du studerar olika grammatiska regler.

Du gör en presentation om valfritt ämne som handlar om USA (förslag se på siten). Du söker på nätet och väljer ut intressant fakta om det du vill skriva om (ex en känd person, en känd plats osv). Du skriver om faktan/informationen till ditt eget språk och hänvisar till källan. Presenationen sker i halvklass i slutet av november månad.

 

Bedömningsformer

För att bli godkänd på detta arbetsområde krävs att du:

  • planerar en presentation om valfritt ämne som handlar om USA (inom tidsramen)
  • redovisar den i halklass (slutet november)
  • vid läsförståelseprov visa att du tagit till dig av de fem (5) texterna som ni haft i läxa - att du förstår vad texterna handlar om och att du lärt dig nya ord/glosor
  • (om tid finns - en oförberedd hörförståelse (i klass) på arbetsområdet)

Matriser

En
LPP USA

HÖRA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå innehåll
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Redogöra
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Agera utifrån det hörda
Du kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

TALA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera
Du kan i muntliga framställningar formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan i muntliga framställningar formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande och du formulerar dig med visst flyt.
Du kan i muntliga framställningar formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande och du formulerar dig med flyt.
Förtydliga
För att förtydliga kan du variera dig kan du bearbeta och göra enkla förbättringar.
För att förtydliga kan du variera dig kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar.
För att förtydliga kan du variera dig kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar.
Anpassa
Du kan i tal uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassa dig till syfte, mottagare och situation.
Du kan i tal uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du kan i tal uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Du kan använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

LÄSA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå innehåll
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i engelska texter.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i engelska texter.
Redogöra
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer .
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Agera utifrån det lästa
Du kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategi
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du välja att använda dig av någon strategi.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja att använda dig av strategier.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja att använda dig av strategier.
Välja text från olika medier (TILL REDOVISNINGEN)
Kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: