Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Vatten och luft

Skapad 2016-10-28 14:45 i Apelskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 Kemi Fysik
Vi jobbar med vattnen och luft ur fler naturvetenskaplig perspektiv

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genomföra systematiska undersökningar i kemi och fysik

Använda kemins och fysikens begrepp och modeller för att kunna förklara vardags fenomen

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att samtala, diskutera och föra resonemang.

Jag kommer bedöma din förmåga att använda fysiken och kemins begrepp och modeller för att förklara det vi ser när vi undersöker vatten och lufts egenskaper.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att tillsammans gör olika experiment för att undersöka grundläggande egenskaper hos luft och vatten.

Vi kommer att samtal och diskutera kring det vi ser, hör, känner och upplever.

Vi kommer att lära oss om olika begrepp och genom att samtala, läsa fakta texter och se på fakta filmer.

 

Centralt innehåll

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materians uppbyggnad. Partiklarnas rörelse som förklaring till övergången mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelning av ämnen utifrån löslighet.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Enkla systematiska undersökningar.

Enkel dokumentation av undersökningar.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi och fysik t ex faktatexter och film.

 

Matriser

Fy Ke
NO Vatten och luft

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Resonera
Samtala, diskutera och resonera.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör vatten och luft genom att ställa frågor och hypoteser samt bemöta åsikter som till viss del för samtalet framåt. Du visar det genom vara aktiv på lektionerna och resonera själv eller tillsammans med en kamrat.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör vatten och luft genom att ställa frågor och hypoteser samt bemöta åsikter som för samtalet framåt. Du visar det genom vara aktiv på lektionerna och resonera själv eller tillsammans med en kamrat. Du bidrar med egna resonemang.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör vatten och luft genom att ställa frågor och hypoteser samt bemöta åsikter som för samtalet framåt och fördjupar och breddar dem. Du visar det genom vara aktiv på lektionerna och resonera själv eller tillsammans med en kamrat. Du bidrar med egna resonemang och hypoteser.
Begrepp
Använda fysikens begrepp och modeller
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad om egenskaper. Du visar det genom att förklara vardagliga fenomen med ett vardagsspråk.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad om egenskaper. Du visar det genom att förklara vardagliga fenomen till en del med naturvetenskapliga begrepp och modeller.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad om egenskaper. Du visar det genom att förklara vardagliga fenomen med naturvetenskapliga begrepp och modeller.
Begrepp
Använda fysikens begrepp och modeller
Du kan föra enkla resonemang om uppbyggnad hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp t ex förbränning. Du visar det genom att förklara vardagliga fenomen med ett vardagsspråk.
Du kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp t ex förbränning. Du visar det genom att förklara vardagliga fenomen till en del med naturvetenskapliga begrepp och modeller.
Du kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp t ex förbränning. Du visar det genom att förklara vardagliga fenomen med naturvetenskapliga begrepp och modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: