Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2016-10-29 09:14 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi ska lära oss om de fem världsreligionerna!

Innehåll

Planering för arbetsområdet Världsreligionerna, årskurs 5

Under resten av höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet världsreligionerna - Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism och Buddhism i ämnet religionskunskap.

Vi kommer att se filmer och ha mycket diskussioner och samtal kring religionerna. Vi kommer också arbeta med läsförståelser med faktatexter om religion.

I samarbete med svenska kommer vi att skriva faktatexter där vi jämför två religioner.

Arbetssätt

 • Diskutera
 • Läsa
 • Titta på film (Världsreligioner i Sverige)
 • Faktasökning
 • Skriva faktatext

 

Bedömning

Muntliga diskussioner och aktivitet i klassrummet samt skriftliga test.

 

De stora frågorna

Vad har religion för betydelse för samhället?

Vad har religion för betydelse för individen?

 

Viktiga begrepp

Religion

Ritual

Högtid

Symbol

Utbredning

Ursprung

Livsåskådning

Heligt

Levnadsregler

 

Mål

Du ska kunna se likheter och skillnader mellan olika religioner.

Du ska förstå tankegångar inom religionerna.

Du ska kunna se vad religion betyder för individen och för samhället.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: