Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi

Skapad 2016-10-29 11:09 i Borrby skola Simrishamn
Vi tittar på Europa och jämför hur olika länder har det.
Grundskola F – 9 Geografi
Vad kan vi utläsa av kartan? Hur är resurser fördelade? Är det skillnad på kultur- och naturlandskap? Vad är skillnaden på inre- och yttre krafter?

Innehåll

Beskrivning

Vi studerar kartan och vad vi kan utläsa va den. Vi tittar på skala, teckenförklaring, färger och symboler.

Vi planerar för att skapa ett nytt land och vad man behöver tänka på.

Vi jämför natur- och kulturlandskap och ritar en egen karta.

Vi tittar på jorden inre- och yttre krafter och hur den påverkar oss idag.

 

 

Förmågor som ska tränas

 

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker,

 

Centralt ämnesinnehåll

Så här arbetar vi

Vi studerar kartan och vad vi kan utläsa va den. Vi tittar på skala, teckenförklaring, färger och symboler.

Vi planerar för att skapa ett nytt land och vad man behöver tänka på.

Vi jämför natur- och kulturlandskap och ritar en egen karta.

Vi tittar på jorden inre- och yttre krafter och hur den påverkar oss idag.

Så här säkerställer vi jämställdhet och elevers ansvar och inflytande i arbetsområdet

Du får möjlighet till inflytande genom att göra val och tycka till. Genom att framföra tankar och åsikter påverkas innehållet i arbetet. Vi arbetar med varierande uppgifter, enskilt, i par/grupp men även i helklass. Du får göra muntliga framföranden såväl som skriftliga och få ta del av information på olika sätt.

Detta ska bedömas

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: