Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande och delaktighet Södra 2016/2017

Skapad 2016-10-30 18:01 i Tågets förskola Lunds för- och grundskolor
Används som mall
Förskola

Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medskapande vuxna ger vi praktiska förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka temarum och vilket material som ska finnas i respektive rum. Tavlan där barnen väljer aktiviteter har en central roll i verksamheten. Ett syfte med tavlan är att stärka barnen i att stå för i det här fallet sitt val men sedermera ge barnen redskap för att ta ställning och våga stå för sin åsikt. Ett annat är att barnen så småningom ska få en förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva och andra.

Innehåll

Nyckelbegrepp

 • Nyckelbegrepp

  Vuxna

  DemokratiSaklighetAllsidighetDelaktighet Äldre barnPåverkaSkyldighetRättighetAnsvarMajoritetenRöstaInflytande Södra:

Vi kommer på följande sätt att arbeta med barns inflytande och delaktighet på förskolan:

 • Vara lyhörda för barnens behov och tankar samt att ha en tillåtande, positiv attityd gentemot barnens idéer och önskemål. Visa att barnens tankar är viktiga.
 • Barnen har inflytande över miljöns utformning både ute och inne.
 • Återkopplar till barnen på olika sätt, så att barnen görs delaktiga när vi reflekterar över vad vi upplevt och lärt oss.

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag tycker..."

Läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: