Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2016-10-31 06:51 i Tegelbruksskolan Falun
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer att arbeta med matematikens alla räknesätt och med mycket problemlösning.

Innehåll

Innehåll

Syfte:

Se läroplanens syften

Mål:

När arbetsområdet är klart ska du kunna:

 • lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär
 • beskriva hur du har löst en uppgift och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet
 •  olika matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
 • förklara vad  naturliga tal är och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal
 • välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat
 • använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde
 • föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta:

 • genomgängar
 • i grupper och enskilt
 • diskussioner
 • konkret material
 • problemlösningar
 • mm

Målen:

Du visar att du kan:

 • genom hur du bidrar i olika diskussioner
 • ditt arbete i klassrummet
 • enskilda samtal
 • mm

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: