Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens Kemi

Skapad 2016-10-31 08:21 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Vi arbetar med NTA-temat Matens kemi. Du kommer att få göra undersökningar, läsa och diskutera samt skriva rapporter. Du kommer att få arbeta praktiskt och teoretiskt.
Grundskola 6 Kemi Biologi
Matens kemi är ett tema som handlar om vad vår mat innehåller och vilken roll det spelar för vår hälsa.

I temat undersöker du olika livsmedel och tar reda på vilka näringsämnen de innehåller. Du lär dig också om näringsämnenas funktion i kroppen.

Olika ämnen har olika funktioner i kroppen, och därför är kunskap om vad maten innehåller viktigt för att vi ska kunna jämföra olika alternativ och göra kloka val i frågor som rör mat och hälsa.

Ett sätt att undersöka matens innehåll är att granska information som finns på förpackningen, ett annat att själv undersöka med hjälp av olika metoder i kemi. I det här temat kommer du att lära dig hur man kan undersöka maten med olika metoder i kemi.

Vi kommer under arbetets gång arbeta med olika begrepp i biologi och kemi.

Innehåll

Syfte

Du ska träna din förmåga att:

 • granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
 • använda begrepp för att förklara kemiska och biologiska samband i människokroppen
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi

Konkretisering av mål

Du kommer att få

 • lära dig olika metoder för att undersöka om olika livsmedel innehåller stärkelse, socker, proteiner eller fett
 • träna på att ställa en hypotes
 • planera en undersökning
 • dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till varje undersökning.
 • dra slutsatser och jämföra resultat
 • använda alla dina nya kunskaper för att planera och genomföra en serie undersökningar
 • träna på att använda ett naturvetenskapligt språk samt nya begrepp 
 • läsa texter om matens innehåll och dess betydelse för hälsan och diskutera hur viktigt det är att dessa ämnen ingår i den mat vi äter
 • granska och ta ställning till olika påståenden kring mat och hälsa som man kan möta i till exempel media
 • läsa om hur naturvetenskaplig kunskap använts för att till exempel behandla olika sjukdomar och ohälsotillstånd, och diskutera vad det inneburit för människors livsvillkor

 

Arbetssätt

 1. Vad gjorde vi förra gången. Eleverna får formulera vad vi gjort och vilket resultat vi fått
 2. Dagens lektion. Vi går igenom nya begrepp. Vilka förkunskaper har vi?
 3. Arbete som kan vara
 • I grupp med ett undersökande arbetssätt
 • Dokumentation
 • Samtal och diskussioner
 • Läsning och bearbetning av texter

 

Vi avslutar lektionerna med reflektion. Vad har vi lärt oss idag?

Bedömning

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • genomför enkla undersökningar efter en given planering
 • tar till dig grundläggande begrepp och sammanhang inom kemi
 • hanterar okända, kemiska ämnen samt övrig utrustning på ett säkert sätt
 • samlar på dig kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att göra en förutsägelse, observera, beskriva och dokumentera resultaten av olika tester
 • använder dina nya kunskaper i ett slutgiltigt ”test” genom att fundera, planera, undersöka och dokumentera.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: