Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rationella tal - bråk, decimaltal och procent

Skapad 2016-10-31 08:33 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Arbete mot Diamant - Rationella tal
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vad gör man med tal som inte är heltal? Vad kallar vi dem?

Jo vi kallar dem bland annat för bråk, decimaltal och procent.

Men hur räknar man med ett tal som inte är helt?

Det ska vi lära oss nu!

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • Lösa matematiska problem skriftligt med lämpliga matematiska metoder samt värdera olika metoder samt använda matematiska begrepp
 • Berätta om olika lösningar samt lyssna och ställa frågor till andras lösningar
 • Göra utförliga muntliga redovisningar av en lösning där problemet, fakta och lösning redovisas med matematiska begrepp

Konkretisering av mål

Vi kommer att lära oss att räkna med tal som inte är heltal. Vi kommer att lära oss hur stora/små olika bråktal, decimaltal och procenttal är och hur man räknar med dem. Vi kommer även att lära oss sambandet mellan bråk, procent och decimaltal.

Arbetssätt

Du kommer att få en planering, ett räknehäfte med uppgifter och ett räknehäfte där du redovisar dina lösningar.

Vi kommer även att arbeta muntligt med matematiken genom att redovisa våra lösningar, diskutera och värdera lösningar samt synliggöra vad man skulle kunna göra fel på om man inte läste ordenligt

Bedömning

Du bedöms genom:

dina svar på diagnosen i slutet av detta område
din muntliga delaktighet under diskussioner och dina klasskompisars redovisningar med ämnesbundna frågor och begrepp
dina redovisningar av problemlösning, problem, fakta, lösning och kontroll samt användning av begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Rationella tal

Diagnos

I slutet av området.
Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rb2
Beskriva hur stor del något är med bråk
inget rätt eller nåt enstaka
få rätt
mer än hälften rätt
alla rätt eller nåt enstaka fel
Rb3
Beskriva hur stor del något är med bråk samt lösa lättare problemlösning
inget rätt eller nåt enstaka
få rätt
mer än hälften rätt
alla rätt eller nåt enstaka fel
Rb4
Placera bråk på tallinje samt förlänga och förkorta
inget rätt eller nåt enstaka
få rätt
mer än hälften rätt
alla rätt eller nåt enstaka fel
Rb5
Räkna med bråk med alla räknesätt, men samma nämnare
inget rätt eller nåt enstaka
få rätt
mer än hälften rätt
alla rätt eller nåt enstaka fel
Rd1
Göra om bråk till decimaltal samt bestämma vilket som är störst och placera på tallinje
inget rätt eller nåt enstaka
få rätt
mer än hälften rätt
alla rätt eller nåt enstaka fel
Rd6
Avrundning
inget rätt eller nåt enstaka
få rätt
mer än hälften rätt
alla rätt eller nåt enstaka fel
Rp1
Textuppgifter om dubbelt och hälften
inget rätt eller nåt enstaka
få rätt
mer än hälften rätt
alla rätt eller nåt enstaka fel
Rp2
Markera och läsa av olika grafer
inget rätt eller nåt enstaka
få rätt
mer än hälften rätt
alla rätt eller nåt enstaka fel
Rp3
Ange hur många procent, %, som är skuggade
inget rätt eller nåt enstaka
få rätt
mer än hälften rätt
alla rätt eller nåt enstaka fel

Muntligt

Din delaktighet under redovisningar och diskussioner.
Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redovisa lösning
Du beskriver din lösning på ett
fungerande sätt ibland.
huvudsakligen fungerande sätt Du använder få matematiska begrepp och din lösning är rätt ibland
relativt väl fungerande sätt Du använder vissa matematiska begrepp och din lösning är för det mesta rätt
väl fungerande sätt Du använder mattematiska begrepp och din lösning är nästan jämt rätt
Rimlighet
Du berättar varför din lösning är rätt på ett
Du berättar inte varför det är rätt
enkelt sätt "jag tror att det blir 9 för jag räknade ut det i huvudet"
utvecklat sätt "jag vet att det blir 9 för 5 adderat med 4 blir 9 tillsammans"
välutvecklat sätt "jag vet att summan blir 9 för jag har räknat ut det med hjälp av addition både skriftligt och i huvudet. Dessutom så är 5 adderat med 5 10, och 5 adderat med 4 är nästan samma sak.
Olika lösningar
Under genomgångar och dina klasskompisars redovisningar kan du ge ge förslag på olika lösningar, ställa frågor och argumentera för olika lösningar. Du gör det
någon enstaka gån g i form av en kommentrar
ibland och då kan vi tillsammans komma till ett svar
och du kommer fram mot ett svar. Du kan berätta varför du tycker att din lösning är bra och ställa frågor om de andra lösningarna ibland.
och du kommer fram med minst två olika lösningar samt att du kan motivera varför en lösning är bättre än en annan. Du kan även ställa frågor till dina kompisar om deras lösningar.
Hjälpmedel under redovisning
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer under din redovisning med
Du använder inga uttrycksformer.
viss anpassning och på ett huvudsakligen fungerande sätt. Du använder någon uttrycksform ibland men det kan finnas bättre uttrycksformer för att redovisa uppgiften.
förhållandevis god anpassning på ett ändamålsenligt sätt. Du använder uttrycksformer för att visa din lösning och du berättar varför du valt just denna uttrycksform, men det kan finnas en bättre.
god anpassning och på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du använder uttrycksformer som passar redovisningen, du berättar varför du valt denna och det finns troligtvis inget bättre sätt.

Begrepp

Under både skriftliga redovisningar samt muntliga har du möjlighet att visa att du kan namnen på de olika matematiska begreppen samt använda dem.
Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Användning av begrepp
Du använder matematiska begrepp
väldigt sällan
ibland när begreppat har hörts mycket och då blir de oftast rätt
även om de inte har hörts just under denna lektion och de blir oftast rätt
och det blir rätt
Beskrivning av begrepp
När du beskriver olika matematiska begrepp
har du det svårt med att få rätt begrepp till rätt sak dessutom är det svårt att se samband.
blir det rätt ibland och du kan ibland se samband mellan begreppen
blir det oftast rätt och du ser vissa samband mellan olika begrepp
blir det rätt och du kan berätta om samband mellan olika begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: