Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik

Skapad 2016-10-31 08:59 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Varför finns politik och hur gör man när alla tycker olika?

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera varför vi människor behöver politik och på vilka olika sätt samhällen styrs. Vi kommer också att jämföra olika sätt att se på hur samhället ska styras och vad olika partier står för. Vi kommer även att studera hur just Sverige styrs.

Konkreta mål

Eleven ska kunna resonera kring vilken roll politiken spelar i samhället.

Eleven ska kunna beskriva olika sätt att se på hur samhället ska styras (ideologier).

Eleven ska kunna jämföra olika politiska partier.

Eleven ska kunna argumentera och ta ställning i enskilda politiska sakfrågor.

Eleven ska i stora drag kunna redogöra för hur Sverige styrs.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att laborera med motsatser inom politik, såsom demokrati och diktatur, eller liberalism och socialism.

Bärande begrepp

Politik

Diktatur

Demokrati

Ideologi

Myndighet

Representant

Parti

Riksdag

Regering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Politik

Underlag för bedömning saknas
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven ska kunna resonera kring vilken roll politiken spelar i samhället.
Eleven ska kunna beskriva olika sätt att se på hur samhället ska styras (ideologier).
Eleven ska kunna jämföra olika politiska partier.
Eleven ska kunna argumentera och ta ställning i enskilda politiska sakfrågor.
Eleven ska i stora drag kunna redogöra för hur Sverige styrs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: