Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa-Friluftsliv och utevistelse(7-9)

Skapad 2016-10-31 09:20 i Hälsinggårdsskolan Falun
I kursen idrott och hälsa kommer vi jobba med att utveckla kunskaper inom rörelse såväl innomhus som i naturmiljö. Exempel på sådant kan vara utveckling inom kroppslig förmåga i sammansatta grovmotoriska rörelser(springa, hoppa, klättra), färdigheter i "att orientera" i närmiljön med eller utan hjälpmedel, förståelse för vikten av hänsyn till naturen(Allemansrätten), säkerhet i samband med aktiviteter. Vi kommer även belysa aktivitetens betydelse för den fysiska förmågan och hälsan.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse kommer vi jobba med att utveckla kunskaper inom rörelse i utemiljö, orientering och friluftslivsaktiviteter. Vi kommer även utveckla kunskaper att planera, genomföra och utvärdera friluftslivsaktiviteter.

Innehåll

Vad skall vi lära oss(Syfte)?

I kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse kommer vi jobba med att utveckla kunskaper inom rörelse i utemiljö och friluftsliv. Exempel på sådant kan vara utveckling inom kroppslig förmåga i sammansatta grovmotoriska rörelser(springa, hoppa, klättra), färdigheter i "att orientera" i närmiljön med eller utan hjälpmedel, förståelse för vikten av hänsyn till naturen(Allemansrätten), säkerhet i samband med aktiviteter.

Hur skall vi lära oss detta?

 • Delta på lektionerna

 • Instruktioner och genomgångar

 • Övningar/fysisk aktivitet(lekar, spel, friluftsaktivitet)

 • Samtal

 • Feedback

Hur får jag visa vad jag kan?

 • Aktivt deltagande på lektionerna, genomföra de olika metoderna för rörelse,friluftsliv och utevistelse
 • Planera, genomföra och utvärdera friluftsaktiviteter
 • Reflektioner(diskutera, prata om aktiviteten/upplevelsen)
 • Uppgift/samtal omkring allemansrätt, kläder efter väder, säkerhet vid friluftsliv och utevistelse etc.

Uppgifter

 • Utvärdering Fjällvandring

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  C 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  A 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Vad som komer bedömas

Rörelse

F
E
.
C
A
Rörelse
Förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du behöver delta mer aktivt för att kunna utföra komplexa rörelser i olika aktiviteter i naturmiljö.
Du har kunskap att delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du har kunskap att delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du har kunskap att delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Friluftsliv och utevistelse

F
E
.
C
A
Friluftsliv och utevistelse
Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
Du har ännu inte visat förmågan att kunna orientera i okända miljöer.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Friluftsliv och utevistelse
Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
Du behöver delta mer aktivt i lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
Du genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Friluftsliv och utevistelse
Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
Du har ännu inte visat att du har kunskap om allemansrätten.
Du har viss kunskap om allemansrätten och du kan använda dig av denna i praktiken.
Du har relativt god kunskap om allemansrätten och du kan använda dig av denna i praktiken.
Du har god kunskap om allemansrätten och du kan använda dig av denna i praktiken.
Friluftsliv och utevistelse
Förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
Du har ännu inte visat att du kan planera friluftsaktiviteter.
Du planerar friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du planerar friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du planerar friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Friluftsliv och utevistelse
Förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
Du har ännu inte visat att du kan utvärdera friluftsaktiviteter.
Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: