Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och räknesätt VT17

Skapad 2016-10-31 10:04 i Västerholm Grundskolor
Mall för lpp för Västerholms friskola hösten 2011. Reviering sker av Lgr11-gruppen. Kom gärna med förslag till förbättringar.
Grundskola 1 Matematik
Vi arbetar med tal upp till 100. Vi kommer att arbeta med addition och subtraktion.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att du ska få en grundläggande kunskap om talen 0-100 och talens storlek. 

Så här ska vi arbeta

I detta moment kommer vi att arbeta med talen 0-100. Vi kommer arbeta med addition och subtraktion och sambandet mellan dessa. När vi arbetar kommer vi att arbeta både i stor grupp, tillsammans med vår lär-kompis och enskilt. Vi arbetar praktiskt med klossar och med arbetsblad. För att befästa kunskapen ytterligare kommer vi att använda oss av hela kroppen för att lära oss.

Kunskapskrav

Se matris nedan.

IKT

Vi kommer att använda oss av IPADs i arbetet med matematik, här finns olika pedagogiska spel där du enskilt eller tillsammans med en kamrat kan lösa mattetal. Vi kommer tillsammans i klassen också att använda oss av smartboard.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Taluppfattning och räknesätt VT16

Ramsräkna
Jag kan ramsräkna 0-100.
Jag kan ramsräkna baklänges 20-0.
Jag kan talens grannar.
Jag kan talens grannar 0-100.
Taluppfattning
Jag vet vad ett tiotal och ett ental är.
Jag kan skriva talen upp till 20 med tiotal och ental på rätt plats.
Addition +
Jag kan addera tal mellan 0-10 med hjälp av klossar eller fingrar.
Jag kan addera tal 0-20 med hjälp av klossar eller fingrar.
Jag kan addera tal mellan 0-10 utan hjälp av klossar eller fingrar. (Huvudräkning)
Jag kan addera tal mellan 0-20 utan hjälp av klossar eller fingrar. (Huvudräkning)
Subtraktion -
Jag kan subtrahera tal mellan 0-10 med hjälp av klossar eller fingrar.
Jag kan subtrahera tal mellan 0-20 med hjälp av klossar eller fingrar.
Jag kan subtrahera tal mellan 0-10 utan hjälp av klossar eller fingrar. (Huvudräkninig)
Jag kan subtrahera tal mellan 0-20 utan hjälp av klossar eller fingrar. (Huvudräkning)
Ordningstal
Jag känner till att det finns ordningstal.
Jag kan räkna ordningstalen 0-20.
Jag kan koppla rätt ordningstal till rätt siffra.
Hälften och dubbelt
Jag känner till begreppen hälften och dubbelt.
Jag kan dela ett tal i hälften.
Jag kan dubblera ett tal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: