Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund F-3

Skapad 2016-10-31 10:34 i Sommarhemsskolan F-6 Uddevalla
Vi arbetar med skolans värdegrund och allas lika värde
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)

Vi kommer i vårt arbete att utgå från livsfrågor som är aktuella i elevernas vardag.

Att vara en bra kompis är viktigt för att du själv och alla andra ska må bra. Det är värdefullt med ett bra klimat i skolan, därför ska vi tillsammans lära oss hur vi kan göra för att få ett bra klassrumsklimat och vara vänner. Vi ska kunna visa respekt, förståelse och hänsyn för andras känslor och tankar.

Alla ska känna till och följa skolans gemensamma regler.

Innehåll

Kursplan i ämnet

 

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i gruppen. Eleverna ska känna tilltro till sin egen förmåga.  Eleverna ska samarbeta och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. 

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

 ¤ demokratiska värderingar och principer

 ¤ barns rättigheter

 ¤ livsfrågor

 

Arbetssätt och undervisning

Vi arbetar bland annat med:

¤ film t.ex Vara vänner, Ugglan och kompisproblemet och Kompissatelliten

¤ lekar 

¤ värderingsövningar

¤ olika material t.ex Tjosan Hejsan, BRIS och Livsviktigt

¤ samtal kontinuerligt enskilt, i grupp, halvklass och helklass

¤ veckans värd/hjälpreda 

¤ klassens och skolans regler

¤ samarbetsövningar

¤ boksamtal t.ex Vem är annorlunda

¤ mindfulness t.ex massage och avslappning

¤ rastaktiviteter

¤ fadderverksamhet

¤ estetiska uttrycksformer såsom bild, musik, drama och dans

 

Tidsram

Årskurs F-3 

 

Mål

¤ Att vara en bra kompis.

¤ Att våga ha egna åsikter och respektera andras.

¤ Att bli en del av och känna trygghet i gruppen. 

¤ Att förstå allas lika värde.

¤ Att kunna samarbeta.

 

Visa vad du lärt dig

¤ Du vågar ha egna åsikter och stå för dem.

¤ Du lyssnar på dina kamrater och vuxna. 

¤ Du visar hänsyn och respekt. 

¤ Du respekterar allas olikheter.

¤ Du kan samarbeta.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: