Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Lika/Olika

Skapad 2016-10-31 11:09 i Bäckagårds förskola Halmstad
Förskola
Gemensam Pedagogisk Planering (GPP)

Innehåll

Syfte

* Syftet för barnen – vad vill vi att barnen skall utforska/ uppleva/ lära (förmågor)

 

* Vårt syfte med att ha projektet lika-olika är, vi vill kunna arbeta med planen mot diskriminering och kränkande behandling på en nivå som barnen lättare kan ta till sig. 

* Skapa förståelse för allas olikheter och att kunna se olikheter som en styrka.

 

* Syftet för pedagogerna – utvecklingsfråga/ nyfikenhetsfråga vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

* Hur skapar verksamheten förutsättningar för att fånga alla barns olika grad av nyfikenhet och intressen, vilka pedagogaktioner krävs.

 

 

Förväntad effekt

* Barnen ska förstå och använda sig av begreppen lika-olika, liten-stor, tung-lätt, mjuk-hård, hög-låg, lång-kort

 

Läroplansmål i fokus:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Koppling till språkutveckling och plan mot diskriminering och kränkande behandling  

* Jobba med olika begrepp i olika sammanhang 

* Låta alla barnen komma till tals och göra sig hörda – skapa talutrymme

* Barnen ska lära sig vänta på sin tur, lika – olika

 

Strategier för att nå vårt mål - (ex lärmiljön, förhållningssätt, materialval, forskning m.m. )  

Att fortsätta arbeta med IKT

Att befästa kunskap genom repetition 

Hur involverar vi vårdnadshavarna?

* Via bloggen synliggöra vårt arbete, kontinuerligt 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: