Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordspråk och fabler

Skapad 2016-10-31 11:20 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Grundskola 4 Bild Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar med att lära oss ordspråk. Sen läser vi fabler, samt skriver egna fabler. Ordspråk och fabler hör ihop.

Innehåll

Syfte med undervisningen i svenska:
- att lära sig kommunicera muntligt och skriftligt
- att läsa och förstå det lästa
- att själv kunna skriva, på rätt sätt i rätt sammanhang

Centralt innehåll. Vi ska jobba med:
- ordspråk
- läsa, samtala om och förstå fabler
- skriva egna fabler
- spela scener utifrån ordspråk och fabler
- skapa bilder som hör ihop med texterna

 

 

Kunskapskrav

Jag bedömer hur du
- förstår och därmed kan använda ordspråk
- kan förstå budskapet i fabler
- kan prata/skriva om vad fabeln handlade om
- själv kan skriva en fabel enligt vår modell
- kan använda skiljetecken, stavning och använda språket rätt i fabeln
- kan skriva så att den som läser kan skapa sin bild av  det du vill berätta
- kan spela scener tillsammans med andra, utifrån egna och andras fabler
- kan skapa bilder som hör ihop med texten

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  SvA  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 6

Matriser

Sv Bl SvA
Ordspråk och fabler

Budskap i ordspråk och fabler
Du visar ännu inte om du förstår ordspråken och fablernas budskap.
Du visar att du förstår ordspråk och fablernas budskap.
Du visar att du med stor säkerhet förstår ordspråk och fablernas budskap.

Skriva egna fabler
Du behöver hjälp för att skriva en egen fabel.
Du skriver fabel/fabler på egen hand, med ett tydligt innehåll.
Du skriver med säkerhet fabel/fabler på egen hand, med tydligt innehåll.
Struktur i skrivandet
Du skriver ännu inte med fungerande struktur och viss språklig variation.
Du skriver med i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du skriver med relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Gestaltande
Du spelar ännu inte scener ur fablerna, tillsammans med andra.
Du spelar scener ur fablerna, tillsammans med andra.
Du spelar med säkerhet scener ur fablerna, tillsammans med andra.
Bilder
Du skapar ännu inte bilder som hör ihop med en fabeltext. Du framställer bilder med ett enkelt bildspråk.
Du kan skapa bilder som hör ihop med texten.
Du kan skapa tydliga bilder som hör ihop med texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: