Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Åk7

Skapad 2016-10-31 11:23 i Västra skolan Falun
Kapitel 1-4 av "Gracias" Du ska lära dig att presentera dig på spanska och berätta om dig själv Du ska lära dig att köpa, använda turistfraser på spanska Omgående grammatik du ska lära dig böja verbet "TENER" i singular av presens och att använda obestämd artiklar "UN/UNA" Du ska lära dig lite grann om Sydamerikans geografi.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Planering i spanska åk 7 kap.1-4

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Konkretisering av mål

- Att du ska förbättra din förståelse av talat och skrivet språk

- Att du ska utöka ditt ord- och frasförråd

- Att du ska bli allt bättre på att uttrycka dig i tal och skrift

- Att du ska förbättra dina kunskaper för att använda olika grammatiska strukturer

Arbetssätt

- Läsning och översättning av texter

- Arbete med övningar

- Tränar ordförråd, grammatik och meningsbyggnad

- Hörövningar.

Bedömning

- Din förmåga att utöka ditt ordförråd.
- Din förmåga att uttrycka dig begripligt och sammanhängande i tal och skrift.
- Din förmåga att bilda språkligt korrekta meningar med korrekt grammatik.
- Din förmåga att förstå det du hör.
- Din förmåga att förstå det du läser.

Matriser

M2
Spanska Åk7

Rubrik 1

E
C
A
Att läsa
- Elever förstå i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. - Elever kan välja och använda sig strategier för att underlätta sin förståelse
- det mest väsentliga - någon strategi
- det huvudsakliga samt tydliga detaljer - I viss utsträckning strategier
- helheten samt väsentliga detaljer - I viss utsträckning strategier
Att höra
Att höra - Elever förstå i enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. - Elever kan agera resultat utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
- det mest väsentliga - godtagbart
- det huvudsakliga samt tydliga detaljer - tillfredsställande
- helheten samt väsentliga detaljer - gott
Att skriva
Att skriva - Elever kan formulera sig enkelt i en skriftlig framställning. - Elever kan uttrycka sig i skriftlig interaktion. - Elever kan välja och använda sig av strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
- och begripligt med fraser och meningar - enkelt och begripligt med ord, fraser, meningar - någon strategi
- relativt tydligt och till viss del sammanhängande - enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar - några olika strategier
- relativt tydligt och relativt sammanhängande - enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation - flera olika strategier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: