Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2016-10-31 11:44 i Drottninghögsskolan Helsingborg
I matematiken kommer vi att arbeta från konkret material till alltmer abstrakt matematiskt arbete. Vi kommer att ha ett grundläggande arbete med taluppfattning och tals användning inom talområde 1-100.
Grundskola 1 Matematik
Vi har jobbat med talområdet 1-20 och olika räknesättet som addition och subtraktion.

Innehåll

Målet med undervisningen

Att kunna arbeta matematiskt på olika sätt med tal inom talområdet 1-100. Att förstå likhetstecknets betydelse. Att förstå räknesättens (addition och subtraktion) egenskaper och deras samband och användning. Att kunna de grundläggande geometriska formerna. Att hitta strategier för problemlösning.

Så här ska vi arbeta

Vi börjar med att arbeta konkret med fysiskt material och går steg för steg mot abstrakt matematik. Vi tränar med 1-10 husen som är ett konkret material. Vi jobbar med matematik konternuerligt under veckan och har "examensbord" / diagnoser för att följa varje barns utveckling.Här nedan har vi gjort en arbetsgång över allt som kommer att bearbetas.

Taluppfattning 1-10

Likhetstecknet =

Addition och subtraktion inom talområdet 1-10, "hemlisar".

Automatisera addition och subtraktion inom talområdet 1-10.

Hela tiotal inom talområdet 20-100

Övriga arbetsområden:

Ramsräkning och sifferskrivning

Problemlösning

Ordningstal 1-10 (första, andra, tredje osv.).

Geometri

Längd

Tid

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik år 1 bedömningsmatris

Målbank i matematik
På väg att uppnå
Har uppnått
Jag kan ramsräkna 0-100
Jag kan skriva siffrorna.
Jag kan addition och subtraktion i talområdet 0-10.
Jag kan ordningstalen 1-10 (första, andra, tredje osv.).
Jag kan förstå tecknen + - =
Jag känner igen mynt: 1 kr, 5 kr, 10 kr.
Jag kan räkna och förstå enklare räknehändelser.
Jag förstår begrepp som beskriver läge - framför, bakom, bredvid.
Jag förstår begrepp som beskriver storlek och mängd - stor, större, störst, liten, mindre, minst, hälften, dubbelt, osv.
Jag kan formerna - cirkel, rektangel, kvadrat, triangel.
Jag kan fortsätta på enklare mönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: