Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik läsåret 16/17

Skapad 2016-10-31 11:49 i Oskarskolan Lunds för- och grundskolor
En planering för ämnet matematik läsåret 16/17.
Grundskola 2 – 3 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen, på många olika sätt. Kunskaper i matematik hjälper dig i många vardagliga situationer samt ökar möjligheten att fatta välgrundade beslut. I denna planering kommer fokus ligga på att förstå matematiska begrepp, förstå hur begrepp förhåller sig till varandra samt att kunna använda matematiska begrepp och metoder för att på bästa sätt kunna göra beräkningar och lösa problem.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att använda och analysera begrepp.
Du ska utveckla din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du ska utveckla din förmåga att samtala om och lösa problem med olika strategier och metoder.

Innehåll

Vi ska arbeta med positionssystemet.
Vi ska arbeta med addition och subtraktion 0-200.
Vi ska arbeta med multiplikationstabellerna 1-10.
Vi ska arbeta med division.
Vi ska arbeta med de fyra räknesättens egenskaper och samband.
Vi ska arbeta med grundläggande geometriska objekt.
Vi ska arbeta med jämförelser och uppskattning av matematiska storheter såsom längd, massa och volym.
Vi ska arbeta med sannolikhet, tabeller och diagram.
Vi ska träna på att lösa problem.
Vi ska arbeta med klockan, både analogt och digitalt.

Genomförande

Vi samtalar om matte och berättar hur vi kan tänka på olika sätt.
Vi har gemensamma genomgångar.
Vi arbetar i vårt mattehäfte och med olika stenciler.
Vi jobbar enskilt, i par och i grupp.
Vi spelar spel och gör mattelekar för att träna och befästa vår kunskap.
Vi arbetar praktiskt med de fyra räknesätten och storheterna längd, volym och vikt.
Vi tränar på olika skriftliga räknemetoder som algoritmer.
Vi tränar på hur man tydligt berättar och visar hur man har tänkt när man har löst en uppgift.

Redovisning

Eleverna visar sina kunskaper genom aktivitet vid genomgångar.
Eleverna visar sina kunskaper genom att vara aktiva i gemensamma och enskilda samtal.
Eleverna visar sina kunskaper genom att vara aktiva vid praktisk matematik.
Eleverna visar sina kunskaper genom skriftliga uträkningar och mattetester.
Eleverna visar sina kunskaper genom att tydligt kunna visa hur de tänker vid problemuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: