Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott

Skapad 2016-10-31 12:12 i Hedens skola Öckerö
Grundsärskola 1 – 6 Idrott och hälsa
Idrottande, rörelse och en hälsosam livsstil är grundläggande för ditt välbefinnande. Vi ska tillsammans skapa positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under idrott och hälsolektionerna.

Innehåll

Läroplan

Det här gör vi

 • Lek och spel på idrottslektionerna
 • Tränar grovmotoriska rörelser
 • Rytmik och dans
 • Badar i bassäng
 • Rörelseaktiviteter på våra utedagar
 • Promenader

Vi kommer att bedöma

 • Ditt deltagande och medverkan i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer
 • Hur du rör dig i vatten
 • Ditt deltagande och medverkan i olika aktiviteter i natur- och utemiljö
 • Om du bidrar till att orientera dig i närmiljön

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  IDH  1-6
 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.
  IDH  1-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  IDH  1-6
 • Rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  IDH  1-6
 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
  IDH  1-6
 • Att orientera sig i närmiljön. Hur man ger och följer vägbeskrivningar.
  IDH  1-6
 • Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  IDH  1-6
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  E 6
 • Eleven kan också röra sig i vatten, flyta eller simma.
  IDH  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  E 6
 • Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i närmiljön och medverkar då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
  IDH  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: