Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2016-10-31 12:39 i Prästslättsskolan Karlshamn
En grundläggande planering om vad eleven kommer att gå igenom och jobba med i matematiken under årskurs 2.
Grundskola 2 Matematik
Detta är en översikt av det som eleverna kommer att gå igenom inom matematikämnet under årskurs 2. Vi kommer att använda oss utav Skolverkets bedömningsstöd och diagnosmaterial från läroboken Prima.

Innehåll

Höstterminen 2016

Taluppfattning, tals användning och algebra

Addition och subtraktion 0-100

Likhetstecknets betydelse

Större än och mindre än

Kunna talraden 0-100, före och efter

Udda och jämna tal

Tallinjen, kunna avläsa och placera in tal

Kunna dela upp talen 0-19

Kunna dubblorna upp till 20

Ental, tiotal och hundratal och dess betydelse - positionssystemet, storleksordna tal, tals värde

Ordningstalen upp till 12

Bråk, en halv, en tredjedel och en fjärdedel.

Geometri

Kunna se och göra enkla mönster.

Kunna flera geometriska former som t.ex rätblock, kub, cylinder, kon och klot.

Kunna begreppen linje, sträcka och punkt.

Jämföra, uppskatta och mäta med längd och enheterna m, dm och cm.

Kunna klockan hel-, halv timme, kvart över och kvart i.

Räkna ut tidsdifferens mellan två klockslag.

 

Problemlösning

Olika problemlösningsstrategier, rita, bygga och skriva.

 

Vårterminen 2017

 

Taluppfattning, tals användning och algebra

Talraden; ramsräkna, före och efter

Stegräkning; 5- och 10-hopp

Talföljden, talmönster

Tallinjen, kunna avläsa och sätta in tal

Begrepp; hälften/dubbelt, fler/färre

Storleksordna tal upp till 1000.

Addition och subtraktion 0-100.

Använda miniräknaren.

Avrundning av tal.

Addition och subtraktion med uppställning.

Multiplikation (upprepad addition) och division (tabell 2, 5 och 10), sambandet

 

 Geometri

Jämföra och beskriva geometriska objekt.

Geometriska mönster

Symmetri

Jämföra, uppskatta och mäta med volym och enheterna liter och dl.

Jämföra, uppskatta och mäta med massa och enheterna kg och g.

 

 

Problemlösning

Räknehändelser i addition och subtraktion.

Olika problemlösningsstrategier, rita, bygga och skriva.

Att välja rätt räknesätt när du löser matematiska uppgifter.

Tanketavlan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: