Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen - Höst och vinter

Skapad 2016-10-31 13:01 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Vad händer i vår natur när årstiderna skiftar? Vad händer med träden? Hur klarar olika djur vinterkylan? I det här arbetsområdet lär vi oss om olika arter av träd, växter och djur och vad som händer med dem under de olika årstiderna.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Du ska få lära dig genom att:

 • göra enkla fältundersökningar.
 • dokumentera undersökningarna.
 • gemensamt läsa faktatexter.
 • samtala och diskutera
 • tillsammans skriva enkla faktatexter.
 • följa trädens förändring efter årstid.
 • titta på film.
 • skapande arbete.
 •  

De olika aktiviteterna sker både enskilt och i mindre grupper.

 

Visa vad du lärt dig

Du får visa att du lärt dig genom att delta aktivt under lektionerna.

Tidsram

Vi arbetar med detta under höst-och vinterperioden läsåret 2017-2018.

Bedömning

       Du ska kunna:

 • känna igen och namnge några av träden runt vår skola.
 • peka ut trädets olika delar.
 • berätta om varför löven blir röda och gula.
 • berätta om hur några fåglar lever på hösten och vintern.
 • namnge och känna till hur några olika vilda djur i Sverige lever på hösten och vintern.
 • ge exempel på en enkel näringskedja.
 • känna till namnen på en giftig och en ätbar svamp och veta hur de ser ut.
 • kunna berätta om nedbrytare och deras roll i naturen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: