👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Text & Bild

Skapad 2016-10-31 13:02 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 6 – 9 Bild
Vi övar på grunder för Kalligrafi med olika tekniker som flytande tusch, pensel och kallgrafipenna samt gör en illustration av ett ordspråk eller citat.

Innehåll

Vi lär oss att kombinera ord, texter och bild i eget bildskapande. Syftet med arbetet är att utveckla förmågan att arbeta med olika material samt uttrycka budskap med bild och text. Vi övar på bild- och färgkompositioner.

Du arbetar och övar med olika kalligrafiverktyg på olika stilar. Ett ordspråk, citat eller sångtext väljs för att göra illustration i vattenfärgsmålning. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Text & Bild

Bedömningspunkter

Bildspråk
nivå1
nivå2
nivå3
Tips på träning för att utveckla.
Bildspråk
hur väl du kan använda bilden som ett kommunikationsmedel
Du kan göra enkla bilder som förmedlar en åsikt, erfarenhet, budskap eller en upplevelse med ett enkelt bildspråk.
Du kan göra bilder där du kan förmedla ett mer genomtänkt budskap genom att t.ex. använda dig av symbolism i dina bilder.
Du kan göra bilder med djupare och mer genomtänkta budskap. Du kan använda dig av symbolism och kan få in en känsla i din bild.
Skapa bilder där du vill förmedla, berätta någonting. Fundera på vad olika saker kan symbolisera och hur de kan kombineras för olika uttryck.
Bearbetning
Hur mycket du bearbetar din bild
Du bearbetar delvis ditt arbete.
Du bearbetar relativt väl ditt arbete.
Du bearbetar ditt arbete väl.
Studera din bild regelbundet och fundera på vad du kan förbättra/ förändra i bilden och jobba på det. T.ex. bearbeta färgläggning och detaljer.
Materialkunskap
Hur väl du kan hantera olika material och tekniker.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett grundläggande sätt
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på mer avancerat sätt. Du kan t.ex. tona, skugga eller jobba mer med detaljer.
Du kan använda flera olika tekniker, verktyg och material och anpassar tekniken efter stil och syfte. Du kan t.ex. tona, skugga etc för mer effekt.
Träna på att använda olika material på olika sätt. Träna t.ex. skulptering, skissning, färgläggning och rita av bilder /saker.
Experimentera
Hur mycket du provar och testar olika material och tekniker.
I ditt arbete så prövar du hur olika material kan kombineras för att skapa olika uttryck
I ditt arbete så prövar och omprövar du hur olika material kan kombineras för att skapa olika uttryck Du gör skisser och tester innan du påbörjar ett arbete.
Du testar dig fram mer systematiskt med nya material och tekniker. Gör mer undersökande skisser/tester innan du beslutar vilken metod som passar bäst.
Innan du påbörjar en uppgift. Gör kladder och skisser för att testa material och idéer. Jämför de resultat du får och resonera om vilket material som passar bäst till det uttryck du vill få fram
Bilduppbyggnad
Hur god känsla och kunskaper du har om bild- och färgkomposition.
I ditt arbete så tänker du efter lite på vilka färger, former du ska använda och var du ska placera de olika bildkomponenterna i bilden.
Du visar relativt goda kunskaper om komposition och kan redogöra kort om hur du tänkt med din komposition och dina färg och formval.
i ditt arbete så tänker du efter och kan motivera för vilka färger, former du använder och varför. Du visar på god förståelse för bild- och färgkomposition.
Analysera din bild och tänk efter vilka färger som passar, var du ska placera de olika delarna i bilden och hur helhetsintrycket av bilden känns. Studera andra bilder hur de är upplagda.
Idéer
Hur lätt du har för att komma på idéer om hur du vill göra din uppgift.
Du kan i ditt arbete bidra till att utveckla idéer. Du kan göra om en idé som någon annan gett dig och förändra den något.
Du kan i ditt arbete utveckla delvis egna idéer. Du kan t.ex. hämta idéer från bilder eller annat inspirationsmaterial.
Du kan i ditt arbete utveckla egna idéer. Du har kommit på idén helt själv utan påverkan av lärarens eller någon annans förslag.
Sök inspiration till ditt arbete mer på egen hand, genom att t.ex. söka på datorn, kolla i böcker, sätta dig och skissa ned olika idéer du har och jämföra dem.
Initiativförmåga
Hur effektivt du använder lektionstiden och hur pass självgående du är under arbetet.
Efter instruktioner och tips så kan du själv bidra med förslag på hur du ska göra för att föra arbetet vidare.
Du tar en del egna initiativ. För att ta dig vidare i ditt arbete så bollar du t.ex. idéer med läraren eller en klasskamrat om hur du ska gå vidare i arbetet.
När du arbetar så tar du egna initiativ som leder ditt arbete framåt. Du är aktiv och tar väl vara på tiden.
Jobba på att ta mer egna initiativ. När du kör fast och inte vet vad du ska göra, be om hjälp, testa dig fram eller sök idéer och inspiration.