Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NyF FN- Barnkonvention HT16 v.42-43

Skapad 2016-10-31 13:04 i Nyhemsskolans fritidshem Halmstad
Den 24 oktober är det FN-dagen vilket vi såklart ska uppmärksamma genom att arbeta med Barnkonventionen! Under veckorna v.42-43 kommer vi främst fokusera på fyra artiklar ur Barnkonventionen. Temaarbetet berör frågor såsom vänskap, lekar, samarbetsövningar
Grundskola F Svenska Musik Bild SO (år 1-3)
Den 24 oktober är det FN-dagen vilket vi såklart ska uppmärksamma genom att arbeta med Barnkonventionen. Vi kommer främst fokusera på fyra artiklar ur Barnkonventionen! Temaarbetet berör exempelvis vänskap, lekar och samarbetsövningar.

Innehåll

Syftet med temaarbetet är att alla barn ska reflektera över mänskliga rättigheter och få förståelse för barns rättigheter och skyldigheter. Alla barn har rätt att vara just barn. Det här blir en del av vårt värdegrundsarbete där vårt mål är att få en grupp som respekterar varandra och vet vad som förväntas av varje elev. Vi strävar efter att alla barn hela tiden ska tänka på hur vi är mot varandra.

Konkretisering av målen

- Känna till någon flagga samt fredssymboler

- Eleverna ska känna till begreppet Barnkonvention, valda artiklar ur Barnkonventionen och förstå artiklarnas innebörd.

Bedömning

- Vi bedömer eleverna genom observation av praktiskt arbete och samtal.

 

Genomförande

Vi utgår ifrån boken Alla barns rätt och fokuserar främst på följande artiklar ur Barnkonventionen:

 

- Barn - det är alla människor under 18 år (Artikel 1)

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras (Artikel 2)

- Alla barn har rätt till ett namn och en nationalitet. De har rätt att, så långt det är möjligt, få veta vilka deras föräldrar är (Artikel 7-8).

- Alla barn har rätt till lek, vila och fred (Artikel 31)

 Vi kommer med hjälp av olika estetiska och kreativa inslag arbeta med artiklarna.

Vi kommer att arbeta om fredssymboler, flaggor, använda oss av sånger och lekar i demokratisk anda. Vi kommer göra olika lekar, samarbetsövningar med målsättning att stärka både den enskilda eleven och gruppens sammanhållning.

Vi använder oss av material från exempelvis Rädda Barnen, FN, Childhood mfl.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: