👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola,engelska åk 4 17/18

Skapad 2016-10-31 13:13 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 4 Engelska
Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina olika förmågor.

Innehåll

1. Ämne och årskurs

Krusboda skola, engelska åk 4

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

 • Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

 • Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En 4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En 4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En 4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En 4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En 4-6

4. Arbetssätt

 

Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Förstå tal

Vi lyssnar och tittar på Muzzy, My Pet, Max Movie

Förstå skrift

Vi läser och översätter olika texter tillsammans. 

 Redogöra, kommentera och agera

 Eleverna arbetar självständigt efter både muntliga och skriftliga instruktioner. 

Välja och använda strategi

Eleverna tränar på att använda sig av olika lyssnar och lässtrategier för att förstå.

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Välja och använda material

Eleverna använder sig av olika för att kunna göra en enkel presentation.

Formulera sig i tal
I olika muntliga övningar tränar eleverna på att uttrycka sig.

Formulera sig i skrift

I olika skriftliga uppgifter tränar eleverna på att formulera sig.

Bearbeta och förbättra 

Eleverna bearbetar och förbättrar olika texter som de har skrivit.

Uttrycka sig muntligt

Eleverna tränar på att samtala i mindre grupper.

Uttrycka sig skriftligt

Eleverna tränar på att skriva korta texter.

Strategi för interaktion

Vi diskuterar olika strategier som eleverna kan använda sig av i muntlig och skriftlig interaktion.

Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Kommentera och jämföra 

Beröra kultur och vardagsliv i Storbritannien.

 

Läromedel

Magic textbok och elevbok

Pic´n choose

Filmer och övningar på engelska: 
NE.se
www.britishcouncil.org

 

5. Bedömning

Skolverkets bedömningsstöd Engelska 1-6:

Muntlig kommunikativ förmåga: Lisas´s Room (rek att göras i slutet av vårterminen)

Skriftlig kommunikativ förmåga: Who are you? (rek att göras i slutet av vårterminen)

Förmågan att läsa och förstå: Words, Please, kids! (rek att göra under höstterminen)

Hörförståelse: Teddy bear and elephant! Where are they?

6. Kunskapskrav

se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6