Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2016-10-31 13:20 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi använder läromedlet Favorit matematik 1A
Grundskola 1 Matematik
Under höstterminen i åk 1 kommer vi att jobba i boken Favorit Matematik 1A samt arbeta praktiskt med matematik på olika sätt.

Innehåll

Mål

Målet med höstens arbete är att du ska kunna:

 • markera tal på tallinjen 0-20
 • naturliga tal 0-12, siffra, tal, antal
 • fler, färre och lika många
 • mindre än och större än
 • uppdelning av talen 2 till 12
 • räkneramsan framåt och bakåt 0-20
 • räkna pengar 0-20
 • addition och subtraktion i talområdet 0-10
 • fortsätta ett geometriskt mönster
 • rita av enkla figurer från rutsystem
 • fylla i stapeldiagram och jämföra och samtala om resultat
 • klockans hela timmar

 

 

Arbetssätt och innehåll

Vi kommer att arbeta med boken Favorit matematik 1A.
Vi kommer att praktiskt jobba med matematiken både ute och inne.
Vi kommer att prata matematik.

Vi kommer att samarbeta och arbeta med konkret material.Du kommer få arbeta med:

 • talen 1-12
 • forma och skriva siffrorna
 • dela upp talen 0-12 på olika sätt
 • använda likhetstecknet
 • begreppen större än och mindre än
 • räkna addition och subtraktion
 • fortsätta geometriska mönster
 • ramsräkna framåt till 50 och bakåt från 20-0
 • träna på klockan
 • fylla i diagram
 • berätta räknesagor

Bedömning

Jag kommer bedöma att du kan:


* Talen 1-10, skriva siffrorna och räkna antal.
* Dela upp talen 1-10 på olika sätt.
* Använda likhetstecknet.
* Begreppen större än, mindre än, fler, färre, lika många,addition och subtraktion,
* Räkna additioner och subtraktioner inom talområdet 0-10.
* Upprepa mönster.
* Klockans hela timmar.
* Ramsräkna framåt till 50 och bakåt från 20-0.

Tid

Detta kommer vi att arbeta med under höstterminen 2017.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: