Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiska lärprocesser - Vulkaner (Stora Eken)

Skapad 2016-10-31 13:38 i Skogstorps förskola Falkenberg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2016.
Förskola

Innehåll

Uppstart projektplanering

Förra årets projekt handlade om Universum och planeter. Barnen blev intresserade av vår egen planet jorden. Tanken utvecklades då till att utforska planeten jorden. Vad finns på jorden som kan vara intressant att utforska? Vi kom tillsammans med barnen fram till att vi vill lära oss om och utforska om vulkaner.

Formulering av syfte

Syftet är att ta tillvara på barnens nyfikenhet och utforskarlust. Att låta barnen bearbeta olika frågor och problem och att utveckla intresse och sakkännedom om vulkaner och andra naturvetenskapliga fenomen. Ge barnen en djupare kunskap om vulkaner och dess omgivning och miljö.

Vi vill stärka barnens inflytande, språkliga medvetenhet, kunskap om vulkaner och det matematiska och naturvetenskapliga tänkandet.

Föräldrarnas delaktighet

Vi gör föräldrarna delaktiga genom Unikum där vi synliggör processen genom foto, berättande text och film. 

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vi har ett påbörjat vulkanlandskap där barnen tillsammans får skapa en vulkan och dess omgivning. Vi ska tillsammans undersöka hur miljön ser ut runt en vulkan. 

Arbetssätt, organisation och struktur

Arbetet med projektet är lagt till en dag i veckan. Planeringen är flexibel och flyttas om efter behov. Vi utgår från barnens intresse och spontanitet. 

Kompetensutveckling

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vi har tillsammans med barnen byggt en vulkan i saltdeg. Med hjälp av ättika, bakpulver och röd hushållsfärg iscensatte vi vulkanutbrott. Vi beskrev händelserna runt ett vulkanutbrott och använde oss av nya begrepp som krater, lava, magma, aska, het m.fl.

Formulera mål

Vårt mål är att barnen ska känna till att det finns olika sorters vulkaner, samt att de finns på olika platser i världen. Att de ska få kännedom av vad en vulkan är, vad är det som händer vid ett utbrott?

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

Utvärdering 2016

Hur hamnade vi i det projekt vi är i?

Förra årets projekt handlade om Universum och planeter. Barnen blev intresserade av vår egen planet jorden. Tanken utvecklades då till att utforska planeten jorden. Vad finns på jorden som kan vara intressant att utforska? Vi kom tillsammans med barnen fram till att vi vill lära oss om och utforska om vulkaner.

Hur har projektet utvecklats under hösten med utgångspunkt i formulerat syfte/prioriterade mål?

Det var att ta tillvara på barnens nyfikenhet och utforskarlust. Att låta barnen bearbeta olika frågor och problem och att utveckla intresse och sakkännedom om vulkaner och andra naturvetenskapliga fenomen. Ge barnen en djupare kunskap om vulkaner och dess omgivning och miljö.Vi vill stärka barnens inflytande, språkliga medvetenhet, kunskap om vulkaner och det matematiska och naturvetenskapliga tänkandet.

Hur stödjer vår pedagogiska miljö projektet?

Vi har ett påbörjat vulkanlandskap där barnen tillsammans får skapa en vulkan och dess omgivning. Vi har tillsammans undersökt hur miljön ser ut runt en vulkan. Barnen har byggt en vulkan i saltdeg. Med hjälp av ättika, bakpulver och röd hushållsfärg iscensatte vi ett vulkanutbrott. Vi beskrev händelserna runt ett vulkanutbrott och använde oss av nya begrepp som krater, lava, magma, aska, het m.fl.

Vilket lärande/förändrat kunnande kan vi se utifrån våra prioriterade mål?

Vårt mål är att barnen ska känna till att det finns olika sorters vulkaner, samt att de finns på olika platser i världen. Att de ska få kännedom av vad en vulkan är, vad är det som händer vid ett utbrott? Barnen har lärt sig att det finns olika vulkaner på olika platser på jorden och att det finns ”aktiva” och ”passiva” vulkaner. Vi läste, forskade och skapade olika sorters vulkaner, men insåg att detta var lite för svår nivå för våra barn. Vi valde därför att fokusera på en sorts vulkan. Vi har tittat på en film via UR som handlade om vad som händer vid ett utbrott. Vi har experimenterat, vi har läst olika böcker om vulkaner. Barnen har målat vars en vulkan men flaskfärg.

Hur bidrar de estetiska uttrycken till lärande i projektet?

Genom att skapa och använda färger har barnen fått kännedom om färgerna, vilka färger är varma/kalla. Vi har använt oss av musik och dans för att gestalta ett vulkanutbrott. Vi använde oss av papiermache, hönsnät, toarullar, silkepapper, saltdeg, klister mm för att skapa vårt vulkanland.

Hur har vi dokumenterat det?

Vi har en tavla i hallen, där vi sätter upp bilder med text. Vi bloggar på unikum, filmar, tar kort och intervjuar barnen.

Kommentarer

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vi känner att ett fortsatt arbetet med vulkaner blir för svår för alla barnen att greppa, därför väljer vi att inrikta oss på dinosaurier. Vi kommer att titta och jämföra de olika arterna/sorter, storlek, föda, egenskaper, utseende och hur/var de lever. Vi har köpt leksaksdinusarier som flyttat in i vårt vulkanland. Vi har köpt två dinusarieägg och lagt på kläckning, vi har följt och dokumenterat och reflekterat kläckningsprocessen med barnen. Vi har tittat på hur några fotspår ser ut, barnen har fått mäta och jämföra de olika spåren. Vi har mätt och jämfört vikt genom att jämföra med saker som barnen känner till, tex en bil el buss.  

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

 Vi känner att vi kommit så långt med dinosaurierna som är greppbart för barnen.Vid en utflykt till skogen hittade barnen ett spår och frågade om det var ett dinosariespår. i och med detta intresse kommer vi kommer att titta på likheter/olikheter med hur vår miljö ser ut idag och jämföra med hur det såg ut mär det fanns vulkaner och dinosaurier. 

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: